Topinkomens grootste Nederlandse bedrijven fors gestegen ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis, stegen de topinkomens van de 48 grootste beursgenoteerde Nederlandse bedrijven, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en SOMO. Ook al daalden de gemiddelde bedrijfswinsten in 2020 en ontvingen tal van bedrijven overheidssteun, de beloningen van de bestuurders stegen in 2020 met gemiddeld vijftien procent, in vergelijking met de periode 2017-2019. Terwijl […] ... lees meer

Winstgevendheid belangrijkste drijfveer voor duurzame bedrijfsoperatie

De wil om te verduurzamen is er. Tegelijkertijd blijkt uit de Nationale ESG-barometer van KPMG dat de weg naar een duurzame operatie nog lang is. Slechts 5% van de Nederlandse bedrijven hebben hun doelstellingen, strategie, processen en systemen op orde voor een duurzame operatie. Als het gaat om zogeheten Environmental (milieu), Social (samenleving) en Governance […] ... lees meer

Onderzoek toont aan dat twee derde van de kleine bedrijven vreest klimaatcrisis niet te overleven

Het allereerste onderzoek van de door de VN gesteunde SME Climate Hub wijst erop dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) extra middelen en begeleiding nodig heeft om de koolstofuitstoot te verminderen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de helft van de kleine bedrijven de uitstoot meet en dat 60% plannen heeft om deze te verminderen. Twee […] ... lees meer

Omzet bedrijven niet gedaald ondanks minder zakelijke vluchten

Uit een inventarisatie onder dertig internationaal opererende bedrijven in zes sectoren blijkt dat de omzet van bedrijven niet is gedaald, ondanks dat er fors minder zakelijk gevlogen is. Bij de zestien bedrijven, die transparant rapporteerden over hun vliegverkeer, daalde het aantal vluchten gemiddeld met 51% in coronajaar 2020. In de eerste helft van 2021 met […] ... lees meer

An architecture for sustainable value transition within social and planetary boundaries

Today, the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) releases An architecture for sustainable value transition within social and planetary boundaries. Global sustainability negotiations this year have made it clear that to move beyond business-as-usual, transformation is needed on the systems level to address unprecedented challenges in a climate emergency, nature loss and mounting inequality. This […] ... lees meer

Prestatiemaatstaven voor variabele remuneratie van CEO’s hebben impact op duurzaamheidsprestaties van bedrijven

De remuneratie van CEO’s van Belgische beursgenoteerde bedrijven is in 2020 vrij stabiel gebleven, met uitzondering van de jaarlijkse bonus. Niet alleen hebben minder CEO’s een bonus ontvangen, zij die er wel een hebben ontvangen, kregen een lager bedrag toegekend dan in 2019, en dan vooral in de grote beursgenoteerde bedrijven. Daarnaast blijkt het opnemen […] ... lees meer

58% beursgenoteerde bedrijven koppelt beloning bestuurders aan ESG-criteria

Volgens onderzoek in opdracht van Diligent, leverancier van corporate governance-software, nam 58 procent van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven vorig jaar duurzame ’ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) op als onderdeel van beloningsstructuur van bestuurders. Dit is het hoogste percentage in Europa. Steeds vaker ESG-criteria in beloningsplannen De statistieken zijn afkomstig van een Europees onderzoek onder 1.914 bedrijven, […] ... lees meer

Innovatie Monitor 2021: Nederlands bedrijfsleven innoveert op topniveau maar stelt winst boven maatschappij

Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 van Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School van de UvA blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven optimistisch is over het herstel na de coronacrisis. Bedrijven pakken door met de digitale transformatie en het niveau van radicale innovatie bevindt zich op een niet eerder gemeten niveau. In deze editie van […] ... lees meer

RLI-advies: ‘Zet Groeifonds gericht in voor duurzame groei’

Het Nationaal Groeifonds is ingesteld om het toekomstig bruto binnenlands product van Nederland te vergroten. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert in zijn advies ‘Investeren in duurzame groei’ dat dit doel alleen bereikt kan worden als uitsluitend geïnvesteerd wordt in activiteiten die passen bij de transitie naar een CO2-neutrale, grondstofarme en natuurinclusieve […] ... lees meer

Duurzaamheid steeds belangrijker bij waardering MKB bij bedrijfsovername

In de eerste helft van 2021 heeft de Nederlandse overnamemarkt zich definitief hersteld. Het aantal verkooptransacties steeg met 21 procent. Daarmee zit de overnamemarkt weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van de Overname Barometer, het periodieke onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en […] ... lees meer

Organisaties vragen media niet meer te juichen bij BBP-groei

Op woensdag 1 september, aan het begin van de Maand van de Duurzame Doorbraak, sturen 16 organisaties een oproep aan diverse media om in hun berichtgeving te stoppen met juichen bij BBP-groeicijfers. Zij vinden een verder streven naar BBP-groei niet meer verantwoord. Negatieve effecten ‘Economische groei’ gemeten met het BBP is direct gekoppeld aan de […] ... lees meer

Betere Europese uitstootbeprijzing heeft beperkte gevolgen voor concurrentiepositie

Een Europese uitstootbelasting van €50 per ton CO2 voor de industrie-, energie- en transportsector zal slechts een beperkt effect hebben op de concurrentiepositie van Nederland en de meeste andere EU-landen. Wel worden Centraal- en Oost-Europese landen harder geraakt, vooral in de energiesector. Als er een uitstootbelasting voor de invoer van niet-Europese goederen naast komt, zal […] ... lees meer