Samen kennis en innovaties ontwikkelen: towards a circular economy

Auteur(s): Donjali Aeilkema, Irma Kleine (LaDouce Tekst & Communicatie), Theo Smit, Iris Vis
Publicatie: februari 2020
Taal: Nederlands

Hergebruik van producten, onderdelen en grondstoffen wordt steeds gewoner, met nauwelijks afval en minimale CO2-uitstoot. We zijn daarmee op weg naar een circulaire economie. De overgang naar deze economie brengt uiteraard ook veel vragen met zich mee. Bijvoorbeeld: hoe krijgen we mensen zover om duurzamere keuzes te maken? Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf duurzamer wordt? Valt er geld te verdienen met duurzaam ondernemen? En hoe zorg je voor een efficiënt hergebruik van afvalstoffen?

Vaak zijn kant-en-klare antwoorden niet voorhanden en is nieuwe kennis noodzakelijk. Industry Relations bekijkt in zo’n geval of er een samenwerkingsprogramma met de Rijksuniversiteit Groningen kan worden opgezet. De RUG zoekt daarbij graag verbinding met het bedrijfsleven, non-profitorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en burgers. Zo kunnen we Nederland samen innovatiever maken en maatschappelijke impact realiseren.

In dit portfolioboek staat het thema circulaire economie centraal. Of om preciezer te zijn: hoe we met elkaar kennis en innovaties kunnen ontwikkelen om de overgang naar deze economie te versnellen. Deze ontwikkelingen bestrijken alle vakgebieden. De kracht van de RUG is dat zij al deze vakgebieden in huis heeft. Onze onderzoekers zijn daarbij expert in
hun eigen discipline, maar werken ook interdisciplinair samen binnen onderzoekscentra.

Download het boek (pdf)