Natuurlijk! Organiseren. De transitie naar het regeneratieve tijdperk

Auteur(s): Jan Wognum & Jeannette van Warmerdam
Publicatie: oktober 2020
Prijs: € 27,50
Taal: Nederlands

Het is tijd dat organisaties gaan werken volgens de wetten van de natuur. Dat is niet alleen beter voor de aarde en de mens maar ook voor de bedrijfsresultaten.
Steeds meer bedrijven beseffen dat ze niet bijdragen aan een écht duurzame toekomst. De oplossing is regeneratief organiseren: alles wat een organisatie doet, brengt onder de streep meer op dan het kost. Net als in ecologische kringlopen zoals een bos waarin alle elementen elkaar positief verrijken. Dit betekent voor bedrijven dat bijvoorbeeld producten circulair worden geproduceerd. En dat iedereen in de keten zijn fair share van de overvloedige opbrengsten verdient.
Bedrijven die kiezen voor regeneratief organiseren zullen ontdekken dat het niet alleen goed is voor de aarde, maar ook voor de eigen organisatie. Regeneratieve organisaties behalen uitstekende resultaten en hebben betrokken medewerkers, die willen gaan voor dat zinvolle doel.

Jan Wognum is bedrijfskundig geschoold en heeft zich als coach en consultant gespecialiseerd in het begeleiden van managers en organisaties die kiezen voor regenererend werken en leven.

Jeannette van Warmerdam heeft zich als verandermanager en coach ontwikkeld en raakte er net als Jan van overtuigd dat er in de toekomst alleen nog plaats is voor organisaties die samenwerken mèt de natuur, en niet tégen de natuur.