Duurzame businessmodellen

Auteur(s): Keimpe de Vries, Jasper de Vries & Tom Kikkert
Publicatie: april 2020
Prijs: € 42,50
Taal: Nederlands

Veel succesvolle ondernemingen zijn al overtuigd van het grote belang van de circulaire economie. In een circulaire economie worden materialen en grondstoffen niet alleen zo veel mogelijk hergebruikt, maar draait ondernemen ook om betekenis geven aan de onderneming, maatschappij en mensen. Voor dit circulair ondernemen zijn nieuwe manieren van denken en gedrag nodig, maar ook nieuwe businessmodellen.

In Duurzame businessmodellen wordt beschreven hoe bedrijven circulariteit en duurzaamheid kunnen vormgeven. In tien hoofdstukken komen onderwerpen als duurzame businessmodellen, verandering in denken, manieren van organiseren, bewegingsredenen en context aan bod.

In het boek wordt antwoord gegeven op vragen zoals: “Wat zijn de gevolgen van duurzaamheid voor het businessmodel?’ en “Hoe implementeer je duurzaamheid binnen organisaties?’ De lezer leert met een andere blik naar businessmodellen te kijken, waarbij er rekening wordt gehouden met de dimensies People, Planet en Profit.

Op de website bij het boek staan kennisvragen, cases met opdrachten en een begrippentrainer. Voor docenten zijn een docentenhandleiding en oefententamens beschikbaar.

Dit boek is geschikt voor studenten binnen het economische domein en voor iedereen met een interesse in nieuwe businessmodellen.