Duurzaam Organiseren

Auteur(s): Jan Jonker & NIels Faber
Publicatie: augustus 2020
Prijs: € 29,50
Taal: Nederlands

We zitten midden in een transitie naar een andere, een duurzame en meer circulaire samenleving. Dat betekent voor bedrijven en organisaties om duurzaam te organiseren.  Dat is geen keuze, maar noodzaak. Dat vraagt om een omslag in hun business- en verdienmodel. Businessmodellen die een positieve impact hebben op mensen, maatschappij en milieu. Dat doen vraagt een andere kijk op het organiseren van waardecreatie. Van alleen monetaire waarde naar impact die van waarde is.

Het Business Model Template uit Duurzaam Organiseren biedt ondernemers en studenten een gestructureerde aanpak om in het licht van deze ontwikkelingen een passend duurzaam businessmodel te ontwikkelen. Aan de hand van een stappenplan bestaande uit drie fasen en uitgewerkt in tien bouwstenen worden de verschillende onderdelen van het businessmodel vormgegeven. Zo ontstaat stapsgewijs een nieuwe duurzame of circulaire businesspropositie. Daarnaast kan het Business Model Template worden gebruikt om bestaande businessmodellen te verduurzamen. Heel veel voorbeelden, bronnen en verwijzingen maken dit een echt werkboek.

Het Business Model Template is het resultaat van jarenlang onderzoek. Het is uitgebreid getest in het onderwijs en de praktijk.

Download hier de gratis e-book versie