De gulden snede. Herman Wijffels over een economie die werkt voor mens en aarde.

Auteur(s): Wilma de Rek
Publicatie: november 2019
Prijs: € 15,-
Taal: Nederlands

Herman Wijffels is bekend als “de beste premier die Nederland nooit heeft gehad’. Hij was econoom, CDA-politicus, bestuurder (van de Wereldbank, de SER) en bankier. Al die tijd hield hij zich intensief bezig met de grote vraag van deze tijd: de toekomst van de aarde.

Welke wereld geven we door aan de volgende generatie? Hoe zorgen we dat de aarde leefbaar blijft? Politiek, banken en de landbouwsector spelen in de ogen van Wijffels een cruciale rol bij het verduurzamen van de samenleving. In dit boek ontvouwt Wijffels in gesprek met Wilma de Rek zijn verrassende en persoonlijke visie op de toekomst op het gebied van ecologie, economie en politiek.

In die visie hebben sinds de industriële revoluties de “masculiene’, veroverende krachten de overhand gehad. Dat heeft geleid tot een gigantische stijging van de materiële welvaart, maar ook tot verwoesting van de aarde. De mensheid is toe aan een nieuwe fase in zijn ontwikkeling, waarin een evenwicht ontstaat met de “feminiene’, conserverende en verzorgende krachten: de gulden snede.

Duurzaam beleggen voor Dummies

Auteur(s): Jochen Harkema en Peter Tros
Publicatie: juni 2019
Prijs: € 19,99
Taal: Nederlands

In Duurzaam beleggen voor Dummies vind je alles wat je moet weten om direct te beginnen met duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen. Lees waar het om gaat bij duurzaam beleggen, welke methodes er zijn, op welke wijze je duurzaam kunt beleggen, hoe je aandelen en beleggingsfondsen op duurzaamheid selecteert en wat voor rendement je kunt verwachten. Ook krijg je praktijkvoorbeelden van duurzame en niet-duurzame beleggingen en leer je hoe je voor jezelf een duurzame beleggingsstrategie opzet – en welke partijen je daarbij kunnen helpen. Ga aan de slag en investeer in een duurzame toekomst!

Jochen Harkema en Peter Tros zijn beiden analist duurzaam beleggen bij het Investment Office van ING. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het duurzame beleggingsbeleid en onderzoeken ze bedrijven, beleggingsfondsen en landen op duurzaamheid. Daarnaast schrijven en presenteren ze regelmatig over alles wat te maken heeft met duurzaam beleggen.

Vlindereconomie – van groei naar ontwikkeling

Auteur(s): Jack Cox
Publicatie: mei 2019
Prijs: € 21,95
Taal: Nederlands

De vragen die ondernemer en financieel expert Jack Cox (1969) zicht stelt in Vlindereconomie: Hoe houdbaar is ons financiële systeem en is ons economisch handelen te vergelijken met het gedrag van een rups die eet en eet zoveel hij kan? Onze Nederlandse levensstijl zorgt ervoor dat we inmiddels al drieënhalve planeet nodig hebben om te voorzien in onze levensbehoeftes. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we onze aarde op een gezonde en verantwoorde wijze overdragen aan de volgende generatie?
Het antwoord vond Cox in de natuur en in de wijsheid van volkeren die leven volgens de oer-wetten van die natuur. Hij vond het ook in de Afrikaanse filosofie van Ubuntu, die stelt dat ieder mens alleen bestaat door anderen.

De analyses van een aantal spraakmakende economen, historici en politici vormden voor Cox de basis van de uitgangspunten voor zijn Vlindereconomie.
Zoals een rups transformeert naar een vlinder, zo zal onze economische denkwijze moeten verschuiven van groei naar ontwikkeling.

Principles of Sustainable Finance

Auteur(s): Dirk Schoenmaker and Willem Schramade
Publicatie: februari 2019
Prijs: € 53,78
Taal: Engels

Finance is widely seen as an obstacle to a better world. Principles of Sustainable Finance explains how the financial sector can be mobilized to counter this. Using finance as a means to achieve social goals we can divert the planet and its economy from its current path to a world that is sustainable for all.

Written for undergraduate, graduate, and executive students of finance, economics, business, and sustainability, this textbook combines theory, empirical data, and policy to explain the sustainability challenges for corporate investment. It shows how finance can steer funding to certain companies and projects without sacrificing return and thus speed up the transition to a sustainable economy. It analyses the Sustainable Development Goals as a strategy for a better world and provides evidence that environmental, social, and governance factors matter, explaining in detail how to incorporate these factors in the corporate and financial sectors.

Tailored for students, Principles of Sustainable Finance starts each chapter with an overview and learning objectives to support study. It includes suggestions for further reading, lists and definitions of key concepts, and extensive uses of figures, boxes, and tables to enhance educational goals and clarify concepts.

Responsible Business. Making Strategic Decisions to Benefit People, the Planet and Profits

Auteur(s): Annemieke Roobeek, Jacques de Swart, Myrthe van der Plas
Publicatie: juni 2018
Prijs: € 34,99
Taal: Engels

Until recently, profit has been the driving force for most business decisions. However, business leaders must now look more widely at their actions to assess the impact of these on people both inside and outside the organization as well as the environment. Responsible Business provides a seven step framework that eliminates internal bias and can be used to make decisions that increase profits, benefit staff and protect the environment as a whole. This means that personal values, ethics and morals can be aligned with business goals and overall company strategy.

Responsible Business will enable business leaders to answer questions including what values should be attached to financial and non-financial aspects of business decisions? How can these values be translated into concrete manageable actions? and which decisions best suit the strategic goals of the organization? Readers will have access to the business simulator tool which removes the complexity, ambiguity and stress of business decisions to allow leaders to manage the competing priorities in their organization and confidently make the best investment decisions for their business. With diverse case studies from organizations who have benefited from this approach, this book is essential reading for everyone needing to evaluate their investment decisions.

The Trillion Dollar Shift – Achieving the Sustainable Development Goals: Business for Good is Good Business.

Auteur(s): Marga Hoek
Publicatie: januari 2018
Prijs: €42,95
Taal: Engels

Over the past 30 years, the world has seen great social improvements. Technology has been developing at an enormous pace and is helping to solve our most pressing social and environmental challenges. Yet, despite this success, our current model of development is still deeply problematic. Natural disasters triggered by climate change have doubled since the 1980s, violence and armed conflict now cost more than 13 percent of GDP, social inequality and youth unemployment is worsening around the world, and climate change threatens the global population with tremendous environmental as well as social problems.

Using the United Nations Sustainable Development Goals as a framework, this book sets out how business and capital now have a real opportunity to help resolve these problems. Businesses are often accused of greenwash’ or bluewash’. With clear and plentiful examples and cases of how businesses are making a difference, profiles of the SDG pioneers, and the relevant facts and figures to support the cases, this highly readable book is a must-read for businesses (large and small) that wish to genuinely support the delivery of the SDGs.

The Paris Climate Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs) drive change and offer a narrative and an opportunity to all to speak in one language on sustainability. They provide us with a clear set of targets for 2030. Through following the SDGs, opportunities abound for business and capital to unlock markets which offer endless potential for profit while at the same time working towards the Sustainable Development Goals. This book illustrates for business how to make the much-needed Trillion Dollar Shift.

The book can be downloaded for free here but a hard copy is a must have!

 

Handreiking verantwoord beleggen – Totaal Rendement op Vermogen (TROV)

Auteur(s): Redactie: Floris Lambrechtsen
Publicatie: december 2017
Prijs: € 10,-
Taal: Nederlands

Het doel van de handreiking is om vermogensfondsen een bewuste keuze te laten maken over verantwoord beleggen. Er is niet één recept voor een verantwoord of duurzaam beleggingsbeleid. De betekenis van verantwoord of duurzaam betekent voor iedereen iets anders. Vermogensfondsen verschillen immers onderling sterk in omvang, organisatie en de specifieke missie en doelstellingen van de organisatie. Dit vereist een eigen keuze en maatwerk in de oplossingen. Dit boekje helpt bij het maken van die keuze, biedt een eenvoudig stappenplan en houvast bij de eerste stap.

Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

Auteur(s): Kate Raworth
Publicatie: november 2017
Prijs: € 24,99
Taal: Nederlands

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.
In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.

Het geweld van geld. Op zoek naar de ziel van de economie

Auteur(s): Antoon Vandevelde
Publicatie: oktober 2017
Prijs: € 19,99
Taal: Nederlands

Wat is de waarde van het kapitalisme in onze tijd? Zijn westerlingen de armen op de wereld iets verschuldigd? En loont het eigenlijk wel om eerlijk te zijn? Ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. De zucht naar rijkdom en de logica van de winst verbinden mensen, maar zetten ze ook tegen elkaar op. De ideeën van rechtvaardigheid en solidariteit lijken daarbij in het gedrang te komen. Maar tegelijkertijd willen mensen ook iets betekenen voor anderen, en is hun morele verontwaardiging vaak een machtiger drijfveer dan eigenbelang.

In dit boek beschrijft filosoof en econoom Antoon Vandevelde zijn zoektocht naar de rol van ethiek in onze economische wereld. Gesteund door inzichten van de grote denkers gaat hij in op enkele controversiële kwesties: van de discussie rond het basisinkomen over de vraag of draagmoederschap zomaar in contracten en geldsommen kan worden vastgelegd, tot heikele thema’s als extreme managerslonen.Het geweld van geld biedt een unieke blik op hoe geld de wereld doet draaien, maar bovenal op hoe we het kunnen aanwenden voor een betere toekomst.

Digging Deeper. How Purpose-Driven Enterprises Create Real Value

Auteur(s): Dietmar Sternad
Publicatie: maart 2017
Prijs: € 25,52
Taal: Engels

What is the primary purpose of business? The standard answer is ‘making profits,’ but some visionary entrepreneurs and leaders fundamentally disagree. Instead of just making money, they choose instead to “dig deeper” and make a difference through creating real value – improving the lives of others even as they find deeper meaning in their own. These leaders build enterprises that provide identity and a sense of purpose, create positive relationships and a place to learn and thrive, embed sustainability in all that they do, and strive to improve the quality of life of all of their stakeholders. Although not their primary focus, they also make healthy profits, as their unique approach to value creation provides them with a sustainable competitive edge.

Digging Deeper is a book full of inspiring stories that illustrate that there is an alternative to a myopic and narrow capitalism that trades in inequalities, exploitation, collective burnout and negative consequences for our shared natural environment. Remarkable examples from all over the world vividly demonstrate how enterprises can create real value through focusing on what the authors call the 6 Ls: long-term orientation, lasting relationships, local roots, limits recognition, developing a learning community and taking leadership responsibility seriously in its very best sense.

Digging Deeper liberates the term “value” from the tight chains in which the global financial community has bound it and demonstrates that businesses can contribute to a better life for all ‒ if their leaders can go beyond viewing enterprises as single-purpose money-making machines and develop purpose-driven enterprises that create real value for all.

Bankieren voor een betere wereld

Auteur(s): Nanno Kleiterp
Publicatie: november 2016
Prijs: € 14,95
Taal: Nederlands

In een wereld vol met grote uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, economische ongelijkheid en migratie, biedt het boek ‘Bankieren voor een betere wereld’ van Nanno Kleiterp en Marijn Wiersma een diep inzicht in de verbindende rol die ontwikkelingsbanken kunnen spelen bij duurzame ontwikkeling, welzijn en welvaart in de wereld. De publieke verontwaardiging over de financiële wereld behoort nog niet tot het verleden. Maar wat gebeurt er als banken investeren in duurzame en sociale ontwikkeling? Op een actuele en inspirerende wijze putten Kleiterp en Wiersma uit meer dan 45 jaar ervaring in ontwikkelingsbankieren en laten hun licht schijnen op de relevantie van ontwikkelingsbanken. Ze laten zien hoe ontwikkelingsbanken door een brug te slaan tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld de weg effenen voor noodzakelijke investeringen voor een betere toekomst.

Lezers van het boek worden meegenomen in de ontwikkeling van FMO, de successen en de vele dilemma’s. Soms vanuit een mondiaal perspectief, soms vanuit persoonlijke ervaring. Kleiterp en Wiersma verbinden op een openhartige wijze anekdotes over ontwikkeling, het bankwezen, ervaring met klanten en duurzaamheid tot een businessmodel dat winst door impact en impact door winst mogelijk maakt.

‘Bankieren voor een betere wereld’ is een belangrijk en toegankelijk boek over duurzame, sociale ontwikkeling en verplichte literatuur voor bankiers, bedrijven, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld. ‘Bankieren voor een betere wereld’ laat zien hoe ontwikkelingsbanken, de transitie naar een betere wereld versnellen.

Het profijt van duurzaamheid

Auteur(s): Onno de Lange
Publicatie: november 2015
Prijs: € 49,95

Welke rol kunnen bedrijfsleven en professionele beleggers als pensioenfondsen spelen bij het streven naar een duurzame toekomst?

Wereldwijd groeit de aandacht voor onderwerpen als klimaatverandering, het gebruik van fossiele brandstoffen en de invloed van financiële markten op werkgelegenheid en groei. Het is hoog tijd voor een boek, dat zakelijk en nuchter het onderwerp duurzaamheid beziet vanuit het perspectief van de kritische belegger.

Duurzaamheid gaat over economie, ethiek, beleggingen, strategie, over people, planet én profit. Experts uit al deze vakgebieden geven in dit boek praktijktips en praktijkvoorbeelden, hoe duurzaamheid als onderdeel van de bedrijfsstrategie en van beleggingsbeleid bijdraagt aan rendement, economische groei en aan een duurzame toekomst.

Het profijt van duurzaamheid laat zien dat duurzaamheid inmiddels onlosmakelijk onderdeel is van het succes van organisaties en van de maatschappij, waarvan diezelfde organisaties deel uitmaken. Wat is duurzaamheid? Hoe helpt duurzaamheid in bedrijfsstrategie om waarde te creëren? Waarom moet een pensioenfonds duurzaamheid opnemen in het beleggingsbeleid?