Quick Carbon indicator helpt nieuwbouw sturen op CO2-uitstoot op korte termijn

De bouwsector staat onder druk. Er is een behoefte aan versnelling van de woningbouw en tegelijkertijd een noodzaak om snel minder CO ₂-uit te stoten. Ontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers willen graag een bijdrage leveren om te bouwen met een minimale uitstoot, maar hebben als sector behoefte aan eenduidige sturing. Daarom hebben NEPROM en Dutch Green […] ... lees meer

EU Taxonomie handreiking bouw en vastgoed uitgebreid: ‘Circulariteit wordt verder meetbaar in Europa’

De handreiking EU Taxonomie voor bouw en vastgoed is uitgebreid met interpretatie van de circulaire criteria. Hiermee zijn alle bouw- en vastgoed gerelateerde activiteiten van de EU Taxonomie gedekt in de handreiking. Met de circulaire criteria introduceert de Europese Commissie een Europese standaard voor het meten en stimuleren van circulariteit in de sector. Met de […] ... lees meer

Oproep alliantie van bedrijven en NGO’s aan nieuwe kabinet: zet in op uitvoering en realisatiekracht klimaatbeleid

“Uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren”. Die dringende oproep komt van een brede alliantie van maatschappelijke partijen aan het te formeren nieuwe kabinet. “Zet komende jaren stevig in op uitvoering, realisatiekracht en duidelijke keuzes ten behoeve van de klimaat- en energietransitie in Nederland”. Nederland heeft alles in huis om een schone en welvarende samenleving te realiseren, zo is […] ... lees meer

Rekentool Losmaakbaarheid is hulpmiddel voor meer circulariteit

Met de Rekentool Losmaakbaarheid heeft de markt een handig middel om de losmaakbaarheid van verbindingen in een constructiedetail per bouwelement te bepalen. De tool is gekoppeld aan het rapport Circulariteit in Referentiedetails. Met de tool krijgt de professional voor elk element dat wordt ingevoerd een score tussen 1 en 0,1. Hoe hoger het getal, hoe […] ... lees meer

Slechts een vijfde Nederlandse bedrijventerreinen voldoet aan Klimaatakkoord van Parijs

Een schamele negentien procent van alle Nederlandse bedrijventerreinen is Paris Proof. Dit blijkt uit een inventarisatie van Rienstra beleidsonderzoek en ELBA/REC, in samenwerking met de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) en Dutch Green Building Council (DGBC). Voor het onderzoek zijn gedetailleerde statistische gegevens uit 2022 van het CBS onderzocht over het gebruik van aardgas en […] ... lees meer

DGBC samen met bouwbedrijven aan de slag met handreiking CO2-uitstoot

Sturen op CO2 wordt steeds belangrijker, ook voor bouwbedrijven. Daarom zetten Dutch Green Building Council (DGBC) en een tiental koplopers uit de Nederlandse bouwsector de eerste stap om met name de indirecte CO2-uitstoot (Scope 3) inzichtelijk te maken voor bouwbedrijven. De partijen die aansluiten bij dit initiatief zijn Ballast Nedam, Dura Vermeer, Heijmans, JAJO, Mourik, […] ... lees meer

Installatiesector wil tempo maken met circulariteit

Technische installaties in de gebouwde omgeving kunnen sneller circulair worden. Dat stelt de technieksector in de Actieagenda Circulaire Installaties. Door circulair aan te besteden, beschikbaarheid van data, passende financiering en kennisdeling kunnen grote stappen worden gezet. Brancheorganisatie Techniek Nederland, Dutch Green Building Council (DGBC) en kennisplatform TVVL overhandigden de Actieagenda op 7 december tijdens de […] ... lees meer

Cirkelstad lanceert Het Nieuwe Normaal 1.0

Op 7 december 2023, tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen, lanceert Cirkelstad Het Nieuwe Normaal 1.0, de nieuwe, gedragen standaard voor circulair bouwen. Het startschot wordt gegeven door de plenaire ondertekening van het manifest door Heijmans en het Rijksvastgoedbedrijf. Ook zal een debat plaatsvinden over de implementatie van Het Nieuwe Normaal en zullen tientallen andere organisaties uit de sector het […] ... lees meer

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst: energieverbruik gebouwen

Tijdens het Paris Proof Congres op donderdag 30 november, georganiseerd door Dutch Green Building Council (DGBC), zijn de eerste drie WEii-certificaten uitgereikt. WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per vierkante meter per jaar aan energie gebruikt. Met een WEii-certificaat heb je een bewijs van […] ... lees meer

114 ondertekenaars Paris Proof Commitment: ook NS Stations en Rijksvastgoedbedrijf tekenen

Vandaag hebben NS Stations en Rijksvastgoedbedrijf het Paris Proof Commitment van Dutch Green Building Council (DGBC) ondertekend. Dit gebeurde op het podium tijdens het Paris Proof Congres 2023 in Amare, Den Haag. Zij voegen zich bij de grote groep marktpartijen uit de bouw- en vastgoedsector die zich committeren aan de doelstelling om het energiegebruik in […] ... lees meer

DGBC publiceert Kieswijzer: nog onvoldoende aandacht kortetermijn-CO2-reductie

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november de verschillende verkiezingsprogramma’s geanalyseerd voor het thema duurzaam bouwen. Wat blijkt: biobased en circulair bouwen raakt in zwang en het isoleren van de bestaande woningvoorraad staat hoog op de politieke agenda’s. In de politieke plannen mist echter het sturen […] ... lees meer

Energie besparen in gebouwen door te spelen

Energiebesparing is om meerdere redenen een goed idee. Het bespaart op de kosten, verlaagt de impact op het klimaat en er zijn wettelijke eisen waaraan je moet voldoen. Een methode om energiebesparing binnen een organisatie laagdrempeliger te maken is ‘gamification’. Wat houdt dit in en hoe komt dit samen in de Energie Bespaar Game voor […] ... lees meer