Annemarie van Doorn vertrekt als Algemeen Directeur van stichting Dutch Green Building Council (DGBC). Van Doorn was vanaf het eerste uur betrokken bij DGBC. Na 17 jaar richt zij een stichting op voor sociaal-maatschappelijke initiatieven in de gebouwde omgeving. Van Doorn was medeoprichter en bestuurslid van DGBC en vanaf 2014 Algemeen Directeur. De afgelopen jaren heeft zij zich ingezet om concrete acties en programma’s te introduceren die de verduurzaming van de gebouwde omgeving daadwerkelijk versnellen, zoals de introductie en doorontwikkeling van BREEAM-NL, het programma Paris Proof en het thema klimaatadaptatie. Ze heeft zich altijd hardgemaakt voor een brede erkenning van de visie en opvattingen van DGBC, zowel bij markt als overheid.

Tot de zomer vertegenwoordigt Van Doorn DGBC nog bij diverse bijeenkomsten. DGBC gaat op zoek naar een nieuwe Algemeen Directeur. Tot die tijd neemt Daphne Braal, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Vidomes en tot voor kort bestuurslid van DGBC, de taken over als Interim-directeur.

Leidende rol in verduurzaming

Voorzitter van het bestuur Rutger Schuur reageert op het vertrek van Van Doorn: “Annemarie is 11 jaar lang Directeur en het gezicht van DGBC geweest. Onder haar leiding heeft ze met haar team een organisatie opgebouwd van meer dan 400 partners uit de bouw- en vastgoedsector en een leidende rol gespeeld in de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Het BREEAM-NL keurmerk is dé duurzame standaard voor vastgoed geworden. Haar bevlogenheid en verbindend vermogen zijn een grote inspiratie voor velen om duurzame stappen voorwaarts te maken. We danken Annemarie voor haar grote impact in deze duurzame transitie en we verwachten dat ze hetzelfde zal doen met haar nieuwe stichting.”

Trots

Van Doorn: “Ik ben heel erg trots op wat wij met elkaar hebben neergezet de afgelopen jaren. Het geweldige team van DGBC en alle partijen waarmee we samenwerken, geven mij alle vertrouwen ineen mooie voortzetting van de stichting en haar activiteiten. De ontwikkelingen bij DGBC en haarpartners zal ik nauwlettend blijven volgen.”

Van Doorn blijft zich inzetten voor een betere leefomgeving en zet daarbij de mens centraal. “Steeds meer bouw- en vastgoedpartijen zoeken naar invulling voor ‘sociale duurzaamheid’, wat ook past in deze tijd waarin bedrijven ‘moeten’ rapporteren op Environmental Social Governance criteria (ESG). Met de nieuwe stichting ga ik me inzetten om met de sector een concrete, positieve en meetbare bijdrage te leveren aan de meer sociaal maatschappelijke uitdagingen van onze samenleving.”