BlueLabel introduceert een vernieuwd inzicht in klimaatrisico’s op gebouwniveau met behulp van de Dutch Green Building Council (DGBC)-methodologie. Hiermee krijgen overheidsinstellingen en bedrijven tot postcode-huisnummer een gedetailleerd en actueel beeld van de potentiële omgevingsrisico’s die hun eigendommen door het veranderende klimaat kunnen bedreigen. BlueLabel heeft het omgevingsrisico voor alle gebouwen in Nederland beschikbaar.

BlueLabel biedt inzicht in omgevingsrisico’s via acht labels

  • Wateroverlast bij extreme regenbuien
  • Grondwateroverlast
  • Maximale waterdiepte bij overstromingen
  • Plaatsgebonden overstromingskans
  • Hittestress
  • Natuurbrandgevoeligheid
  • Risico op paalrot
  • Risico op verschilzetting

Betrouwbaar en transparant inzicht voor iedereen

Met de nieuwe en transparante inzichten die BlueLabel biedt, kunnen gemeenten, bedrijven, vastgoedeigenaren beter anticiperen op klimaatveranderingen en passende maatregelen nemen om schade te voorkomen. Dit draagt niet alleen bij aan de veiligheid en duurzaamheid van eigendommen, maar ook aan de bredere maatschappelijke weerbaarheid tegen klimaatverandering.

Transparantie en eenduidigheid met de Dutch Green Building Council-methodologie

Dutch Green Building Council (DGBC) is een landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. BlueLabel gebruikt alleen open source data en maakt daarbij gebruik van het Framework for Climate Adaptive Buildings, de nieuwste DGBC-methodologie om gedetailleerde risicobeoordelingen voor gebouwen te bieden.

BlueLabel levert een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

BlueLabel is in 2017 gelanceerd door Achmea, Nelen & Schuurmans en Royal HaskoningDHV. Een initiatief zonder winstoogmerk. “Het begrijpen van klimaatrisico’s is essentieel om handelingsperspectief te kunnen bieden. Met onze nieuwe benadering bieden we nauwkeurigere informatie die helpt om weloverwogen beslissingen te nemen voor risico’s die lokale overheden, bedrijven, vastgoedbeheerders en woningbezitters bedreigen,” aldus Katheleen Poels van BlueLabel.