Tēnaka werkt samen met Orange Business voor herstel van koraalriffen

Orange Business en Tēnaka, een bedrijf dat wereldwijd maritieme ecosystemen herstelt en beschermt, zijn een samenwerking aangegaan voor het herstel van 5.000 m2 koraalrif in beveiligd marien gebied in de Coral Reef Triangle in Maleisië. Tēnaka’s project beschermt en behoudt kritisch bedreigde diersoorten, terwijl het de economische onafhankelijkheid van kustgemeenschappen ondersteunt. Het Tēnaka project draagt […] ... lees meer

Chemelot op weg naar minder microplastics

Volgens de watervergunning van Circle Infra Partners op Chemelot – de strengste in Nederland – mag er per jaar maximaal 14.000 kilo aan ’plastics’ in het water zitten dat na waterzuivering richting de Maas gaat. Uit het nieuwe rapport ‘Chemelot op weg naar minder microplastics’ blijkt nu dat circa 3.000 kilo microplastics per jaar met […] ... lees meer

€12 miljoen steun voor innovatieve verduurzamingsprojecten waterschappen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verstrekt 12 miljoen euro ondersteuning aan waterschappen om met innovatieve processen waterzuivering te verduurzamen en de productie van duurzame energie te versnellen. Dat heeft minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) vandaag bekend gemaakt. Het gaat om acht innovatieve projectplannen waarmee de Unie van Waterschappen samen met […] ... lees meer

Onderzoek naar waterschaarste: bezorgdheid groot, maar bereidheid tot actie vaak pas bij ondervinden persoonlijke gevolgen

Een kwart van de wereldbevolking heeft elk jaar te maken met extreme waterstress. GROHE heeft een internationaal, representatief onderzoek* uitgevoerd naar waterschaarste en de manier waarop mensen daarmee omgaan. Het onderzoek toont aan dat de persoonlijke impact van waterschaarste een belangrijke drijfveer is voor de bereidheid van mensen om hun waterconsumptie aan te passen: 78% […] ... lees meer

“Ruimte voor de weidevogel binnen On the way to PlanetProof”

SMK heeft kennisgenomen van het persbericht van diverse natuurorganisaties waarin ze aangeven dat het Topkeurmerk On the way to PlanetProof onvoldoende bijdraagt aan natuur en biodiversiteit. SMK verwelkomt de oproep om in de eisen van het keurmerk voor melkveehouders beter rekening te houden met weidevogels. Dit is met de huidige eisen ook nu al mogelijk, […] ... lees meer

Reclame Code Commissie: ‘On the way to PlanetProof’ maakt onjuiste natuurclaim’

Recentelijk besloot de Reclame Code Commissie dat het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ van SMK de claim ‘beter voor natuur te zijn’ niet kan aantonen, na een klacht van Pieter Winsemius en Rudy Rabbinge. Sterker nog, het keurmerk draagt zelfs bij aan biodiversiteitsverlies, vooral in de weidegebieden. Het keurmerk stuurt in de praktijk juist […] ... lees meer

Onderzoek: Bioplastics vervuilen landbouwgrond

Landbouwakkers en omringende sloten zijn ernstig vervuild met microplastics. Dat toont recent onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) aan, in opdracht van de Plastic Soup Foundation. Een belangrijke oorzaak is bio-afbreekbare folie. Deze folie blijkt veel slechter af te breken dan de twee jaar die producenten beloven (EN 17033 Standaard). Microplastics dringen op deze […] ... lees meer

Waterkwaliteit in Nederlandse kleine wateren is nog steeds onder de maat

Maar zo’n 22% van de kleine wateren in Nederland heeft een goede waterkwaliteit. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van het burgeronderzoek ‘Vang de watermonsters’ van 2023. Dit is alarmerend, vindt Natuur & Milieu. Bijna tachtig procent van de onderzochte wateren scoort matig of slecht. Deze bevatten bijvoorbeeld weinig planten of waterdiertjes, te veel meststoffen […] ... lees meer

Tata Steel Nederland levert Groen Staal-plan in met nadruk op vermindering uitstoot

Op 3 november heeft Tata Steel Nederland haar Groen Staal-plan 2030 ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de maatwerkaanpak. Het plan van Tata Steel Nederland richt zich op drie concrete zaken waarmee significant aan Nederlandse én Europese klimaatdoelstellingen wordt bijgedragen, de impact op de directe leefomgeving wordt verminderd en Tata Steel Nederland én […] ... lees meer

Tata Steel op de vingers getikt door Reclame Code Commissie

Tata Steel heeft het publiek misleid met de claim dat hun uitstoot van kankerverwekkende PAK-stoffen[1] is gehalveerd sinds 2019. Dat blijkt uit de uitspraak van de Reclame Code Commissie, na een ingediende klacht van Greenpeace over de advertenties van de staalfabriek. Rondom de protestactie van Greenpeace tegen de ziekmakende vervuiling van Tata Steel op 24 juni lanceerde […] ... lees meer

Facilitair Management kan grote rol spelen binnen afvalmanagement en het bereiken van een ‘Zero Waste organisatie’

Welke rol speelt Facilitair Management binnen afvalmanagement en het bereiken van een Zero Waste organisatie? Nou, een grote rol! Vanuit Facilitair Management kun je enorm veel impact maken tijdens de inkoop, het beheer én de uitstroom van grondstoffen. En dit is vaak meer dan je op voorhand verwacht. Precies met dit vraagstuk klopte VANG Buitenhuis […] ... lees meer