De Noordzee verandert steeds meer in een industriegebied. Om ons grootste natuurgebied te redden, is internationale samenwerking waarbij de natuur het uitgangspunt vormt, noodzakelijk. Dit is de kern van een nieuwe visie van Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland en WNF.

Noordzeevisie 2040

De organisaties roepen de Nederlandse overheid daarom op om, samen met andere Noordzeelanden, een internationaal masterplan te ontwikkelen om het ecosysteem van de Noordzee te herstellen. Vandaag presenteren zij de Noordzeevisie voor 2040: een visie waarin zij schetsen hoe een nieuw, gezond, robuust ecosysteem op de Noordzee eruit ziet en welke acties er nodig zijn tussen nu en 2040 om dat te bereiken. In Nederland hebben we tot 2030 afspraken gemaakt in het Noordzeeakkoord, maar internationaal, en na 2030, is er nog niets geregeld.

‘Wij schetsen in onze visie nauwgezet hoe een Noordzee in 2040 eruit kan zien en welke stappen de overheden kunnen nemen.’

240.000 schepen

‘Al vele tientallen jaren beschadigen we de natuur van de Noordzee. Jaarlijks varen 240.000 zeeschepen over de Noordzee, vissen er honderden vissersschepen, worden er miljoenen kuub zand opgezogen voor kustverdediging. Daarnaast komen er steeds meer windparken, zijn er olie- en gasplatforms en zijn er plannen om waterstof te produceren en CO2 opslaan op de Noordzee. Al deze activiteiten maken lawaai en hebben invloed op het zeeleven, van oesterbanken en vissen tot zeevogels en bruinvissen. We behandelen de Noordzee steeds meer als een industrieterrein. Veel actiever ingrijpen op natuurherstel is vereist om te voorkomen dat ons grootste natuurgebied verder achteruitgaat,’ stelt Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu.

Miljarden euro’s

De economische waarde van de Noordzee is miljarden euro’s. Van Tilburg: ‘We wekken duurzame energie op, CO2 opslag is in voorbereiding en de Noordzee reguleert de temperatuur. De Noordzee bevat daarnaast mosselbanken en zeegrasvelden. Onmisbaar voor de voortplanting van vissen, ter ondersteuning van de biodiversiteit en onze voedselvoorziening en -zekerheid. Daarnaast is de toeristische waarde van de Noordzee zeer hoog. Al met al dreigen we miljarden weg te gooien door de huidige teloorgang van de Noordzee.´

Internationaal masterplan

De organisaties pleiten voor een internationaal lange termijn masterplan voor de Noordzee. In dat plan moeten afspraken komen over de ruimtelijke verdeling en de manier waarop economische activiteiten op de Noordzee plaatsvinden. Bij deze afspraken is het cruciaal dat behoud en versterking van de natuur het uitgangspunt is. De Nederlandse overheid heeft gelukkig het initiatief genomen om dit samen met de andere Noordzeelanden op te pakken: Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België, Ierland en Zweden. De visie bevat zes hoofdrichtingen die de route schetsen naar een natuurvriendelijke Noordzee:

  • Een internationaal masterplan
  • Ruimtelijke maatregelen
  • Kwaliteitsmaatregelen
  • Monitoring en bijsturing
  • Fonds voor investeringen in natuur
  • Harmonisatie van beleid

Vijf voor twaalf

‘Het is inmiddels vijf voor twaalf voor de Noordzee. Daarom is het goed dat de Nederlandse overheid de handen ineen heeft geslagen met andere landen met het zogeheten Greater North Sea Bassin Initiative. Wij schetsen in onze visie nauwgezet hoe een Noordzee in 2040 eruit kan zien en welke stappen de overheden kunnen nemen. Graag gaan de milieuorganisaties snel met het nieuwe kabinet aan tafel om dit plan verder vorm te geven,’ aldus Van Tilburg.