Auto’s van de zaak worden steeds groener

Groen moet, groen doet goed. Dat blijkt uit het snelle tempo waarmee leasebedrijven duurzame auto’s op de markt brengen. En ze doen nog meer Leasebedrijven vallen over elkaar heen met producten die het milieu proberen te ontzien. Neem alleen de afgelopen maanden met niet minder dan drie nieuwe initiatieven: leaserijders van ALD Automotive kunnen gratis een retrofit-roetfilter laten inbouwen en ook ING Lease en Kroijmans zijn met een nieuw duurzaam product de markt opgegaan. Het meest opvallendedaarbij is dat hun initiatieven dezelfde naam hebben: Ecolease. ... lees meer

Cleanbits maakt internet CO2-neutraal

Iedereen gebruikt tegenwoordig bijna dagelijks Internet. Toch weten maar weinig mensen iets af van de onderliggende infrastructuur van computers, servers en routers. En al helemaal niet van het kolossale – en niet duurzame – energiegebruik van al die apparatuur. Internet is dus niet duurzaam: als we op de huidige voet doorgaan komt er een einde aan. Cleanbits gaat dat veranderen door het energieverbruik van websites transparant te maken en website-eigenaren de mogelijkheid te bieden de CO2-uitstoot van hun sites te compenseren. Bijvoorbeeld door het laten aanplanten van nieuwe bomen. ... lees meer

Biologische productie is soms minder duurzaam dan gangbaar

Delen van de biologische landbouw belasten het milieu zwaarder dan gangbare landbouw en dragen soms meer bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Dat geldt onder andere voor de productie van biologische melk, pluimveevlees en tomaten. Die conclusie trekken wetenschappers van de Manchester Business School in het Verenigd Koninkrijk in een studie die zij in opdracht van het Britse ministerie van Landbouw DEFRA hebben uitgevoerd. ... lees meer

Maak duurzaam vastgoed deel van het regeerakkoord

Duurzaamheid wordt een van de kernmotto’s van het nieuwe kabinet als we de berichten mogen geloven. Kan de vastgoedsector een bijdrage leveren aan de vermindering van de milieubelasting? Ja. Duurzaamheid speelt in relatie tot de gebouwde omgeving op drie niveaus. Ten eerste moet de bestaande gebouwde omgeving maximaal worden uitgenut voordat tot nieuwe stadsuitbreidingen wordt overgegaan. Denk aan herstructurering van verouderde bedrijventerreinen of het creëren van woonmogelijkheden in langdurig leegstaande kantoorpanden. ... lees meer

Werkgevers denken te makkelijk dat het vanzelf wel in orde komt met Kyoto

Over zes jaar lopen de afspraken over het milieu af die in 1997 in Kyoto zijn gemaakt. Ondertussen gaat de opwarming van de aarde rustig door, zodat er nu al regels nodig zijn voor de tijd na 2012 om de uitstoot van broeikasgassen te beteugelen. Helaas is de recente wereldklimaattop in Nairobi er niet in geslaagd daarover afspraken te maken. De 180 landen die meededen praten pas in 2008 verder over de wereld ‘na Kyoto’. ... lees meer

Philips: weg met de gloeilampen

Philips wil zo snel mogelijk af van de standaard gloeilamp. Die vreet te veel stroom, vindt de grootste lichtproducent ter wereld. Philips wil zijn voornaamste concurrenten, General Electric en Osram (Siemens), overhalen om samen de productie van zulke gloeilampen te staken. ... lees meer

Westers eetpatroon verhoogt druk op natuurlijke hulpbronnen

We consumeren steeds meer vlees, fruit, koffie en alcohol. Daardoor is er meer land, water en energie nodig voor onze voedselproductie. Inmiddels nemen mensen in ontwikkelingslanden ons niet-duurzame westerse eetpatroon over. Dit kan de druk op schaarse natuurlijke hulpbronnen verder vergroten. Winnie Gerbens-Leenes ontwikkelde een methode om de duurzaamheid van eetpatronen te meten. Ze promoveert op 15 december 2006 aan de Rijksuniversiteit Groningen. ... lees meer

Basf acht rol duurzame grondstof klein

Duurzame grondstoffen zullen pas op de lange termijn een rol van betekenis spelen in de chemische industrie. En dan nog steeds als aanvulling op olie, gas en kolen, en niet als vervanger van deze fossiele grondstoffen. De verwachtingen die bestaan ten aanzien van biomassa en biotechnologie als panacee voor het opraken van de fossiele hulpbronnen, zijn vaak overtrokken. ... lees meer