Study on the relation between an EMS and the environmental performance

Do good environmental management systems lead to good environmental performance? This is the question posed, and answered, by a new international study from global SRI specialists Ethical Investment Research Services (EIRIS). EIRIS found that almost all companies demonstrating improvements in environmental performance have a good environmental management system (EMS). A good EMS is not, however, a guarantee of good environmental performance as judged by the degree of environmental improvement a company can demonstrate. ... lees meer

Duurzaam ondernemen een wondermiddel voor mondiale milieuvraagstukken?

Tweederde van de ecosystemen in de wereld wordt bedreigd, aldus een recente milieurapportage van de VN. De meeste schade is in de laatste 50 jaar toegebracht terwijl het de komende 50 jaar eerder slechter dan beter zal worden. Valt dit tij te keren? Prof.dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar ‘Duurzaam Ondernemen’ aan de Universiteit Utrecht denkt van wel. Volgens haar kan het Nederlandse bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal een rol spelen om de schadelijke effecten op te lossen dan wel te verminderen. ... lees meer

Schonere productie loont alleen bij lange investeringstijd

Schonere productie werd in de industrie geïntroduceerd als een manier om schonere bedrijven en duurzamere samenlevingen te verkrijgen. In de praktijk is de integratie van milieu aspecten met kwaliteit, veiligheid en energie bij bedrijven echter zwak. Dit stelt Leo Baas in zijn proefschrift Schonere productie en industriële ecologie; dynamische aspecten in de introductie en de verspreiding van nieuwe concepten in de industriële praktijk. Schonere productie was regelmatig beperkt tot eenvoudige organisatiemaatregelen om vervuiling te voorkomen, en geen integrale preventieve aanpak. Baas promoveert vrijdag 7 oktober 2005 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ... lees meer

Internationale bijeenkomst 5 jaar Earth Charter in Amsterdam

In 2005 is het vijf jaar geleden dat het ‘Earth Charter’ (Handvest van de Aarde) werd opgesteld. Het Handvest biedt een ethisch kader voor globalisering en mondiale samenwerking in de 21e eeuw. Dit eerste lustrum wordt van maandag 7 tot en met woensdag 9 november gevierd met een internationale bijeenkomst in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. NCDO, Plan Nederland en KIT organiseren dit jubileumevenement samen met het Earth Charter Initiative uit Costa Rica. ... lees meer

Nederland moet meer aan de vis

Een coalitie uit de vissector zet met vereende krachten ‘vis op de kaart’. Uit eigenbelang? Zeker, maar ook in het belang van de consument Nederlanders zijn geen culinaire hoogvliegers als het om vis, schaal- en schelpdieren gaat. En als kustnatie met een eigen vissersvloot en visverwerkende industrie zijn we eigenlijk maar matige eters van ‘al het goede van de zee’. Spanjaarden en Italianen eten tweemaal zoveel vis als Nederlanders. Scandinaviërs tweeënhalf keer zoveel, om over Japanners nog maar te zwijgen. Ofschoon de populariteit van vis in Nederland de laatste twee jaar wel wat is toegenomen, staat vis hier gemiddeld slechts eens in de drie weken op het menu. ... lees meer