Actieprogramma Kinderarbeid gepubliceerd

In december 2000 is Verdrag 182 van de International Labour Organisation door het parlement goedgekeurd. De belangrijkste verplichting uit Verdrag 182, is het opstellen van een Actieprogramma ter bestrijding van de ergste vormen van kinderarbeid. Hierbij zend ik u, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Justitie, dit Actieprogramma kinderarbeid toe. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend ... lees meer

Milieufederaties: “Middelmatigheid troef bij milieuverslagen”

Er valt nog veel te verbeteren aan de kwaliteit en leesbaarheid van de publieksmilieuverslagen van bedrijven. Dit blijkt uit het onderzoek dat zeven provinciale milieufederaties, in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu, hebben uitgevoerd. Op enkele uitzonderingen na is middelmatigheid troef bij 31 beoordeelde milieuverslagen. Slechts vijf scoorden ‘goed’, zeven ‘redelijk’ en de overige 19 ‘matig’ en ‘slecht’. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag bekend gemaakt tijdens een symposium bij Crown Van Gelder Papierfabrieken in Velsen. ... lees meer

Bedrijven missen regie van de overheid

(Gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 30 maart 2001 door Fred Bakker en Ed Groot). Maatschappelijk verantwoord ondernemen zou aan effectiviteit winnen als de samenwerking met de overheden verbetert. Volgens Rabo-voorzitter Hans Smits kan met een duidelijke regie het land op veel plaatsen leefbaarder worden. ... lees meer

‘Je moet managen in een fatsoenlijke balans’

(Artikel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 29 maart 2001 door Fred Bakker en Ed Groot). Volgende week discussiëren Nederlandse topondernemers met premier Kok over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ronald Kasteel van ict-dienstverlener Ordina: ‘De overheid moet niet te veel regelen, maar kan ondernemers wel meer uitdagen.’ ... lees meer

Milieurapportage beperkt tot elite

(Gepubliceerd in het NRC van 29 maart 2001 door Michiel van Nieuwstadst). Nederlandse beursfondsen zijn niet verplicht verslag te doen over de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Het aantal bedrijven dat uit vrije wil publiceert over milieu of sociaal beleid groeit langzaam. ... lees meer

EPI-Finance: Indicators measuring the environmental performance of financial institutions

Numerous financial institutions have started installing environmental management systems. In ISO terms, such companies need to show continuous improvement of both their environmental management system and the environmental performance of their business processes. A better understanding of what and how is to be measured in financial institutions is therefore essential for performance assessment and reporting. ... lees meer

VNO-NCW: Geen wetgeving over verantwoord ondernemen

(Gepubliceerd in het Financieel Dagblad van 26 maart 2001 door André Driessen, secretaris Internationale Economische Zaken VNO-NCW) De wens is de vader van de gedachte. Zo zou ik de conclusies van de heren Hummels en Paape (FD 12 maart 2001) omschrijven dat het bedrijfsleven best wetgeving zou willen over verantwoord ondernemen. Veel wetgeving levert immers veel advies op en mogelijk ook controle, en dat is een prachtige markt voor een sector die zich met ronkende motoren op deze toekomst voorbereidt. In het aangehaalde onderzoek van PricewaterhouseCoopers antwoorden bedrijven in meerderheid bevestigend op de vraag of zij verwachten dat overheid of toezichthouders regels zullen uitvaardigen over verantwoord ondernemen. Maar dat betekent nog niet dat bedrijven ook wetgeving wensen! ... lees meer