Hiermee worden voorafgaand aan de werkzaamheden op een project afspraken gemaakt over bestel- en afroepschema”s. Daarmee wordt voorkomen dat door verschillende partijen materialen besteld en afgeroepen worden bij dezelfde leverancier, meerdere malen per dag of week. Via deze bundeling van bestellingen en coordinatie in logistiek kunnen transportbewegingen worden verminderd. De vermindering in transportbeweging levert naar verwachting een flinke ^energiereductie op; tot 25%. Bovendien zorgt het voor minder drukte op de weg en bouwlocaties.

Kennis delen
Met dit initiatief tot samenwerking wordt naast een reductie van CO2-^emissies, beoogd een voorbeeld aan de branche te geven. De procedure zal daarom ook ter beschikking worden gesteld aan branchegenoten en andere geïnteresseerden.

10% verminderen
Dura Vermeer wil een actieve bijdrage leveren aan het tegengaan van ^klimaatverandering door het reduceren van CO2-^emissies. Om het in doel om in 2012 ons ^energieverbruik met 10% te verminderen ten opzichte van 2008, zijn diverse besparingsmaatregelen getroffen. Onder andere op onze werklocaties, in het wagenpark en productieprocessen.