“Integratie van maatschappelijke verslaggeving en financiële verslaggeving is een zichtbare trend in de afgelopen jaren, maar nog niet eerder is deze mate van integratie van zowel het jaarverslag als van de accountantsverklaring vertoond”, aldus Dick de Waard, partner bij Ernst & Young en één van de tekenend partners. Voorheen werden twee verklaringen afgegeven. Één had betrekking op de jaarrekening, de andere op maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Dit was altijd moeilijk uit te leggen aan klanten en leek door de toenemende integratie van verslaggeving niet meer van deze tijd. Het is goed om als accountant te laten zien dat je inspeelt op ontwikkelingen.”

Naast Ernst & Young heeft ook Global Reporting Initiative (GRI), een non-gouvernementele organisatie die standaarden ontwikkelt voor maatschappelijke jaarverslaggeving, zich over het jaarverslag gebogen. GRI heeft het verslag beoordeeld op de zogenoemde G3-richtlijn en de inschaling ‘B+’ bevestigd.

Het jaarverslag wordt niet gedrukt en verschijnt alleen online. Het verslag is zo opgezet dat het makkelijk digitaal toegankelijk is. Uiteraard zijn alle verplichte onderdelen aanwezig. Desgewenst kan het verslag, of delen daarvan, geprint worden.

De overslag in de Rotterdamse haven liep in 2009 terug met 8,1% Het resultaat van het Havenbedrijf daalde met 4,4% tot € 144,2 miljoen. Inclusief een eenmalige bate nam het resultaat toe met 10,9% tot € 167,4 miljoen. Het Havenbedrijf heeft in 2009 € 341 miljoen geïnvesteerd in de haven. Dit jaar wordt dat ongeveer € 500 miljoen en in 2011 een kleine € 700 miljoen. De ontwikkeling van het resultaat stelt het Havenbedrijf in staat om ondanks de crisis door te gaan met investeren in de mainport.