Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat bedrijven naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden met het effect van hun activiteiten op het milieu (planet) en dat zij oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). MVO heeft alles met duurzaamheid te maken: aandacht voor het milieu, verantwoord winnen van energie en grondstoffen, zuinigheid en hergebruik, aandacht voor werknemers en omwonenden dichtbij maar ook aan het begin van productieketens.

‘Vroeger was het milieu iets van links, en wat van links kwam had geen voorrang. Nu is het milieu ook iets van het midden en van rechts en wordt het breder gedragen’, aldus Harry Starren, algemeen directeur van de Baak, die de avond inspirerend vorm gaf. ‘Of er nu fouten in de klimaatvoorspellingen zitten of niet, het is wel duidelijk welke kant we opgaan. Daar zijn we met zijn allen bij betrokken’, stelde een ondernemer.

Lees het volledige artikel via de link.