Het programma beoogt de teelt en de productie van rietsuiker op een meer verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Uiteindelijk doel is de levensstandaard van kleinschalige rietsuikerboeren en plantagemedewerkers te verhogen. Suiker Unie, onderdeel van coöperatie Cosun, stelt haar steun en expertise over verduurzaming graag beschikbaar aan rietsuikerboeren in Afrika.

Daarnaast verbetert Suiker Unie de entree van ruwe rietsuiker tot de Europese markt door deze te bewerken tot hogere kwaliteiten, die goed aansluiten bij de eisen van de Europese levensmiddelensector. Momenteel verwerkt Suiker Unie in haar fabrieken naast suikerbieten al ruwe rietsuiker uit Afrika. Europa is, in tegenstelling tot het verleden, een netto importeur van suiker geworden. Suiker Unie ziet commerciële kansen om de verwerking van rietsuiker uit te breiden.

Solidaridad is actief lid van het Better Sugarcane Initiative (BSI). De BSI ontwikkelt een mondiale gedragscode voor verantwoorde teelt van suikerriet die eind dit jaar voor het eerst zal worden toegepast. Leden van de BSI zijn suikerproducenten in diverse landen, grote voedingsbedrijven, oliemaatschappijen en organisaties als WWF en Solidaridad. General manager David Willers van BSI zal de ondertekening van het partnership bijwonen. Suiker Unie is voornemens om lid te worden van BSI.

Solidaridad ziet eerlijke en duurzame handel als beste middel om de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Door middel van het Sugarcane Producer Support Initiative wordt de positie van kleine rietsuikerboeren en plantagewerkers structureel verbeterd. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het trainen van boeren ter verbetering van de kwaliteit, de productiviteit en milieuvriendelijke teelt. Ook professionalisering van coöperaties en het versterken van de positie van vrouwen is onderdeel van het werk van Solidaridad.