VNU Exhibitions Europe voert dit kwalitatieve onderzoek uit ter voorbereiding op de Strategie Summit Supply Chain & Logistiek, op 13 & 14 april 2010.

De daling van 10% die VNU EE constateerde bij het thema duurzaamheid in 2009 t.o.v. 2008 heeft zich hersteld. Dit jaar heeft het onderzoek uitgewezen dat een kleine 75% van de bestuurders één of meerdere projecten heeft dat zich richt op duurzaamheid. Duurzaamheid staat daardoor ook hoog op de strategische agenda. 25% heeft geen enkel project dat zich richt op duurzaamheid en dat is gelijk aan het niveau van 2008.
Kenmerken voor duurzaamheid zijn dat het thema vaak wordt gebruikt als marketingtool, duurzaamheid is vaak een ondergeschikte aan kostenreductie en daarnaast is het effect vaak alleen zichtbaar binnen de betreffende organisatie. Het grote maatschappelijke effect blijft achterwegen. Wellicht dat dit gaat komen bij de invoering van de Carbon Footprint. Dit zal tevens grote effecten gaan hebben op de inrichting van het proces, waaronder sourcing.