Kamerbrief over stand van zaken maatschappelijk verantwoord inkopen

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het gaat om vervolgstappen in het kader van het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-20201. Dit plan wordt gezamenlijk uitgevoerd door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, en […] ... lees meer

Manifest voor duurzame voedseltransitie

De partijen in het nieuwe regeerakkoord moeten kiezen voor de overgang naar een volledig duurzaam voedselsysteem. Dat bepleit een groep van 45 prominente ondernemingen, onderwijsinstellingen en NGO’s in het Manifest Voedseltransitie, dat vanmiddag werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Diverse ondernemers tekenden het manifest, waaronder Volkert Engelsman van Eosta, naast DSM en Heineken. Met het […] ... lees meer

Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag. De mondiale uitdagingen om duurzaam om te gaan met voedsel, water, land en energie zijn complex vanwege de onderlinge verwevenheid. In infographics wordt de mondiale […] ... lees meer

ABN AMRO volgens VBDO voorloper op het gebied van transparantie over mensenrechten

VBDO heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsperformance van 38 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven en de resultaten vastgelegd in het onderzoeksrapport ‘Sustainability performance of Dutch stock listed companies walk the talk’. Het onderzoek bestond uit het stellen van vragen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bedrijven en onderzoek naar hun jaarverslaglegging. Het onderzoek […] ... lees meer

Steeds meer overheden stimuleren bedrijven om CO2 te reduceren

Al 75 overheden gebruiken de CO2-Prestatieladder om bedrijven te stimuleren om CO2 te reduceren. Dit blijkt uit het onderzoek‘ Monitor aanbestedingen en opdrachtgevers CO2-Prestatieladder 2016’ van onderzoeksbureau Significant. Van alle aanbestedingen die in Nederland worden uitgeschreven wordt bijna 10% de ladder ingezet. Dataverificatie bij grote opdrachtgevers bevestigt dat dit percentage een zeer conservatieve schatting is. Webscraping […] ... lees meer

De Nationale Energiecommissie presenteert eerste bevindingen

De Nationale Energiecommissie presenteerde vandaag haar eerste bevindingen aan politiek Den Haag; demissionair premier Rutte, informateur Zalm, de Tweede Kamer, de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en het Ministerie van Economische Zaken. Daaruit blijkt met name dat Nederland op het gebied van energie-innovatie het best presteert, maar dat de implementatie van de innovaties achterblijft. Nederland […] ... lees meer

MVO Nederland en De Groene Zaak gaan samen om de omslag naar een nieuwe economie te versnellen

MVO Nederland en De Groene Zaak bundelen de krachten om de omslag naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie sneller te realiseren, met als basis de Sustainable Development Goals (SDG’s). Door het samengaan van de twee organisaties worden 2.500 duurzame ondernemers in één krachtig netwerk verbonden. Middels het matchen van vraag en aanbod en het […] ... lees meer

New regulation on conflict minerals makes EU responsible under WTO law for detrimental impact on trade

With the recently adopted Conflict Minerals Regulation, the EU bears responsibility under WTO law for possible detrimental impact that it generates, according to Asser researchers Enrico Partiti and Steffen van der Velde. The new EU regulation may lead to discrimination which is inconsistent with WTO obligations; such discrimination can be attributed to the EU even […] ... lees meer

Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij

De textielbranche heeft een basis gelegd om kleding structureel verantwoord te produceren. Voor het eerst maken bedrijven gezamenlijk bekend in welke fabrieken zij hun kleren laten maken. Bedrijven hebben ook concrete plannen gemaakt om verbeteringen in gang te zetten. Zo kunnen misstanden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu worden aangepakt. Ook is er een onafhankelijke […] ... lees meer