Supply Chain Report Reveals Need to Improve Supplier Awareness of Business Threats From Climate Change

The first ever global collaboration on climate change between major organisations and their suppliers demonstrates the need for increased supplier awareness of the regulatory, physical and general risks that climate change poses to their business. Of 634 suppliers surveyed globally by the Carbon Disclosure Project (CDP), only 58% considered that climate change posed a risk to their operations, while one third said it posed no risk, showing there is still a lack of understanding from suppliers of the business threats from climate change. ... lees meer

Maatschappelijk ondernemen over de grens

Maatschappelijk ondernemen krijgt een internationale dimensie. Werkgevers gaan zich actiever inzetten voor verantwoord ketenbeheer. De hele productieketen moet maatschappelijk verantwoord zijn. In december 2008 tekenden werkgevers en werknemers gezamenlijk de SER-verklaring Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Wat gaat deze verklaring veranderen? ... lees meer

Overheid en bedrijven samen aan de slag voor verantwoord ketenbeheer

Staatssecretaris Heemskerk ontving op 19 december 2008 van SER-voorzitter Rinnooy Kan de verklaring Internationaal maatschappelijk Verantwoord ondernemen (IMVO). Ook stuurde hij dezelfde dag een kabinetsvisie over ketenbeheer naar de Tweede Kamer. In deze visie zijn de verantwoordelijkheden van de overheid en van bedrijven nader uitgewerkt. ... lees meer

Honderd procent duurzaam inkopen rijksoverheid nadert met rasse schreden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de voortgangsrapportage duurzaam inkopen. Uit de rapportage blijkt dat de milieucriteria van 31 productgroepen gereed zijn en dat de criteria voor de resterende 49 productgroepen nog dit jaar of in het eerste kwartaal van 2009 gereed komen. Daarmee is de basis gelegd voor duurzaam inkopen door de overheid. ... lees meer