Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is voorzichtig optimistisch over de mogelijkheden voor een dialoog tussen mijnbouwbedrijven, lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties over de problemen bij steenkoolmijnen in Colombia.

Dat zegt zij na een bezoek aan mijnregio Cesar, waar zij was met een delegatie van vijf Nederlandse energiebedrijven en een aantal NGO’s. Het gros van de steenkool die in Nederland gebruikt wordt, komt hier vandaan. Het bezoek aan de Drummond mijn in Cesar dreigde op het laatste moment niet door te gaan, omdat een lid van de delegatie de toegang werd geweigerd. Ploumen besloot na aandringen van de gehele delegatie uiteindelijk toch Drummond te bezoeken.

Naast haar gesprek met mijnbouwbedrijf Drummond sprak de minister met vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen en vakbondsleiders over de sociale en milieuomstandigheden rond de mijnen. Eerder al sprak zij met slachtoffers van het gewapende conflict in de regio. Ploumen: ‘Er is hier heel veel gebeurd in het verleden, wat voor veel verdriet en wantrouwen heeft gezorgd. En de mensen hebben te maken met veel maatschappelijke en milieuproblemen. De enige structurele oplossing is dat alle betrokkenen hier met elkaar over in gesprek gaan. Ze moeten er samen uitkomen.’

De bereidheid om tot een oplossing te komen is bij alle partijen aanwezig, volgens de minister: ‘Iedereen die ik sprak, wil graag dat de problemen worden aangepakt. Niet alleen de lokale bewoners, maar ook de mijnbouwbedrijven. Maar er is nog te weinig wederzijds vertrouwen. Een eerste stap is daarom om te werken aan vertrouwenwekkende maatregelen, waardoor uiteindelijk een structurele dialoog kan ontstaan.’

In gesprekken met de Colombiaanse overheid liet de minister weten dat Nederland bereid is een ondersteunende rol te spelen. Ploumen: ‘Colombia heeft de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet op weg naar verzoening en inclusieve groei, ook ten aanzien van de steenkoolsector. Nederland wil dit proces graag ondersteunen. We gaan de komende tijd kijken wat we samen kunnen doen om te werken aan meer vertrouwen tussen de partijen in de mijnregio.’ De samenwerking met Colombia op dit gebied zal worden vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Ploumen zegt ook de Nederlandse private sector bij het proces te willen betrekken: ‘We hebben een bijzonder bezoek achter de rug, met maatschappelijke organisaties en de energieproducenten van het steenkolenconvenant dat we vorige week hebben ondertekend. Onze indrukken en gesprekken hier bieden een goede basis om samen verder te werken aan een betere, duurzame mijnbouwsector.’

Daarnaast liet de bewindsvrouw weten een aantal projecten te zullen steunen om de milieu- en sociale omstandigheden rond de steenkoolmijnen te verbeteren. Zo wordt een onafhankelijk onderzoek gefinancierd, waarmee de maatschappelijke risico’s verbonden aan mijnbouwactiviteiten in kaart worden gebracht. Met de uitkomsten kunnen mijnbouwbedrijven aan de slag om misstanden te voorkomen. Ook gaat Nederland zijn waterexpertise inzetten om te helpen waterverontreiniging door mijnbouwactiviteiten tegen te gaan. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt voor het Global Reporting Initiative, dat mijnbouwbedrijven technisch ondersteunt om transparanter te zijn over hun activiteiten, en voor een project dat lokale gemeenschappen helpt bij het opkomen voor hun rechten. Ploumen: ‘Stap voor stap hopen we zo te komen tot een duurzame mijnbouwsector, waar iedereen profijt van heeft: bedrijven, lokale gemeenschappen en uiteindelijk ook de Nederlandse consument, die zich geen zorgen meer hoeft te maken over de herkomst van de kolen waar zijn elektriciteit mee wordt opgewekt.’