Duurzaam inkopen van logistiek nog moeilijk

Veel bedrijven vinden het moeilijk om concrete duurzaamheidsdoelstellingen vast te stellen en na te leven. Zeker wanneer de logistiek is uitbesteed blijkt het lastig. Het programma Duurzame Logistiek (Connekt) en Capgemini onderzocht bij een vijftiental bedrijven de mate van duurzaam inkopen van logistieke diensten. ... lees meer

Geen duurzame strategie voor Audax

‘Duurzaamheid is niet opgenomen in de strategie van Audax’, liet Raymond Cools, manager Operations & Transport bij Audax, weten op het Green Supply Chain Symposium op 9 september. Het evenement in Den Bosch, georganiseerd door vereniging Het Doel, creëerde een goed beeld van alle initiatieven die bedrijven ontplooien op gebied van duurzaamheid. ... lees meer

“Groen” duikt op in Belgische lastenboeken

Energieverbruik, koeling en recyclage vinden steeds meer hun weg in Belgische lastenboeken. Voor een nog relatief klein, maar groeiend aantal ondernemingen spelen “groene” factoren een belangrijke, zelfs doorslaggevende rol in nieuwe IT-aankopen. Die trend zal de komende maanden alleen maar versterken, zeggen kenners. ... lees meer

Samenwerking doet nieuw duurzaam product slagen

Het succes van een nieuw duurzaam product ligt in een goede onderlinge afstemming in de keten tussen producent, verwerkende partij en winkel. Hoewel de Nederlandse landbouw diverse initiatieven kent om in ketenverband duurzamer te produceren, gaat deze ontwikkeling niet zo snel als maatschappelijk gewenst is. Op verzoek van het ministerie van LNV heeft het LEI, onderdeel van Wageningen UR, op basis van de ervaringen met negen productketens inzichtelijk gemaakt waar groeibelemmeringen liggen. ... lees meer

Tijd dringt voor duurzaam inkopen

Het Rijk heeft zichzelf ten doel gesteld in 2010 alleen nog maar duurzaam in te kopen, maar de meeste duurzaamheidscriteria zijn nog niet vastgesteld. Dilemma’s over de strengheid van de eisen en over hoe de constante zoektocht naar duurzaamheid te vatten in objectieve, ‘statische’ criteria gooien volgens MVO Nederland roet in het eten. ... lees meer

Ondernemingen integreren steeds meer duurzaamheid in inkoop

Het belang van procurement – de inkoop van goederen en diensten – wordt bij veel grote ondernemingen ondergewaardeerd. Hierdoor lopen de bedrijven belangrijke kostenvoordelen mis. Hoewel procurement bij veel bedrijven is uitgegroeid van inkoopagent tot een functie die verantwoordelijk is voor het optimaliseren en managen van de gehele waardeketen, heeft procurement bij veel bedrijven nog geen plaats aan de directietafel. Uit internationaal onderzoek van KPMG onder 600 senior executives bij grote ondernemingen blijkt dat ruim de helft van de procurement professionals het gebrek aan belangstelling voor de functie als het belangrijkste obstakel ziet voor een grotere bijdrage aan de strategie van de onderneming. Het imagoprobleem dat de functie van procurement bij veel bedrijven heeft, wordt versterkt door het feit dat ruim 50% van de onderzochte managers die geen relatie met procurement hebben vinden dat de nadruk van de functie teveel op het kostenaspect ligt en te weinig op de toegevoegde waarde. ... lees meer

Building CSR into the Supply Chain

Firms that work directly with factory managers to help suppliers take ownership of corporate social responsibility issues have a better chance of effectively addressing concerns about labor practices, the environment and worker health and safety, according to a new report by Business for Social Responsibility (BSR). ... lees meer

Intertek Releases Supply Chain Sustainability Report Highlighting New Issues Shaping The Future Of Ethical Sourcing

Intertek Sustainability Solutions has announced the release of the Ethical Sourcing Report 2008, featuring in-depth articles that address a top-down and bottom-up view of key ethical sourcing issues, comprehensive reporting on industry trends and in depth perspectives from industry thought leaders whom recently exchanged views on opportunities for advancement with a broad cross section of stakeholders at the Ethical Sourcing Forum held March 2008 in New York City, U.S.A.. ... lees meer