De Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) heeft het afgelopen jaar de afname van ruim 1,3 miljoen ton gecertificeerde verantwoorde soja geregistreerd. Dit cijfer ligt bijna 50% hoger dan in 2013 en is een absoluut record. Het feit dat kopers en producenten zich wereldwijd in toenemende mate vastleggen op verantwoorde soja, is ook terug te zien in de stijging van het aantal leden met 29 sinds 2010. Het totale aantal leden komt daarmee op 181 in 2014.

In november 2014 heeft de RTRS de symbolische mijlpaal van 1 miljoen verkochte RTRS-credits gevierd (wat overeenkomt met 1 miljoen ton verantwoorde soja). Dankzij de aanzienlijke hoeveelheid kopers uit verschillende landen en sectoren is er eind 2014 een absolute recordverkoop van verantwoorde soja gerealiseerd. Het totale volume aan verkochte, door de RTRS gecertificeerde soja is toegenomen van 891.000 ton in 2013 tot ruim 1,3 miljoen ton in 2014. Vanwege de grote bijdrage van de RTRS aan het streven van nul procent netto-ontbossing, is de certificeringsregeling van de RTRS afgelopen jaar ook officieel erkend door het Consumers Goods Forum en het Banking Environment Initiative. Andere hoogtepunten zijn onder meer het RTRS-lidmaatschap van alle Britse winkeliers die deel uitmaken van de Retailers’ Soy Group en de certificering van de eerste producenten in Canada en China, waardoor het totale aantal landen dat verantwoorde soja produceert, stijgt tot acht.

Transformatie van de markt
Agustín Mascotena, bestuurslid van RTRS, is verheugd over wat er allemaal in 2014 is bereikt: “We hebben kunnen zorgen voor lagere certificeringsbarrières, we hebben geïnvesteerd in een uitbreiding op de markt en we hebben netwerken opgezet met marktpartijen en bedrijfspartners. Dit betaalt zich duidelijk uit als we kijken naar de recente afname, de ledenparticipatie in diverse taakgroepen en de groei van het aantal leden. Dankzij de betrokkenheid van koplopers zien we nu dat alle sectoren de handen ineenslaan en gaan kijken hoe ze verantwoorde soja in de praktijk tot een succes kunnen maken. Wij zien uit naar hun voortgezette inspanningen in 2015, aangezien al deze inspanningen de transformatie naar een verantwoorde sojamarkt zullen versnellen.”

Koppeling van vraag en aanbod
Olaf Brugman van de Rabobank, onlangs gekozen tot president van de RTRS, is optimistisch over de toekomst: “In 2015 zullen we ons streven om vraag en aanbod te koppelen aan een toenemende afname op de markt van verantwoorde soja binnen en buiten Europa, hervatten en intensiveren. Samen met onze leden en bedrijfspartners werken we nu aan de verwezenlijking van 10 miljoen gecertificeerde verantwoorde soja tegen 2017. De uitdaging voor dit jaar is om de betrokkenheid van kopers, producenten, regeringen en beleidsmakers te vergroten, en om alternatieven te vinden om de betrokkenheid van en voordelen van certificering voor kleine bedrijven te vergroten.”

De RTRS als sojaoplossing
Op 19 en 20 mei 2015 organiseert de RTRS zijn 10de jaarlijkse conferentie in Brussel. Mascotena: “Dit zal een cruciaal moment zijn om het bewustzijn te vergroten en de RTRS op de kaart te zetten als de sojaoplossing voor bedrijven. Onze veldreis naar Brazilië in februari zal er eveneens toe bijdragen dat bedrijven meer inzicht krijgen in de uitdagingen van producenten en leren over het effect en de voordelen van verantwoorde soja.”

Verantwoorde soja
Soja is, in geoogst volume, het snelst toenemende gewas ter wereld. Vanwege zijn hoge gehalte aan proteïne en plantaardige olie wordt soja niet alleen gebruikt als veevoeder en in levensmiddelen, maar ook voor andere consumentenproducten zoals cosmetica en zeep. De Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) is een internationaal erkende norm voor verantwoorde soja. De norm kent vijf uitgangspunten en criteria die worden erkend door diverse toonaangevende organisaties, zoals het Consumer Goods Forum, de Banking Environment Initiative (met steun van het Institute for Sustainability Leadership van de Universiteit van Cambridge), de Europese federatie van mengvoederfabrikanten en diverse maatschappelijke organisaties. De door de RTRS gecertificeerde soja dient ter verbetering van de landbouwpraktijken van producenten en vergroting van de veiligheid van werknemers, draagt bij aan bosbehoud en waarborgt passende betalingen en landrechten. Verantwoorde soja zorgt ervoor dat bedrijven op verantwoorde wijze soja kunnen betrekken en dat wordt voldaan aan de groeiende marktvraag naar duurzame producten onder consumenten, winkeliers en levensmiddelenproducenten.