De overheid koopt jaarlijks voor meer dan 60 miljard in aan goederen en diensten. Aan deze inkopen stelt de overheid eisen waaraan de producten en diensten moeten voldoen. Om duurzaam ondernemen in Nederland een impuls te geven, heeft de overheid enkele jaren geleden gesteld dat al haar inkopen duurzaam moeten zijn. VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland en De Groene Zaak steunen dit standpunt. In de praktijk komt er echter te weinig van het beleid terecht en zijn er nog veel knelpunten.

Duurzaam inkopen biedt veel kansen. De overheid kan er haar bedrijfsvoering mee verduurzamen en haar uitgaven mee op orde krijgen door in te kopen op levensduurkosten. Daarnaast creëert duurzaam inkopen door de overheid een hefboom voor bedrijven die een rol willen spelen in de transitie naar een duurzame economie. Het is ook een goedkoop instrument. Het draait om het slim en professioneel uitgeven van geld.

Het bedrijfsleven is voornemens om samen met de Groene Zaak en MVO-Nederland een de problematiek rond duurzaam inkopen opnieuw te agenderen en de discussie weer leven in te blazen. De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2015 een overleg gepland met verantwoordelijk staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland en De Groene Zaak willen een inbreng leveren voor dat debat. Daarbij zullen ze onder andere verwijzen naar eerder uitgebrachte adviezen uit 2012 over duurzaam inkopen, die nog onvoldoende in de praktijk gebracht worden.

Voorbeelden gezocht
Om het standpunt kracht bij te zetten zoeken VNO-NCW en MKB-Nederland concrete voorbeelden en ervaringen uit de praktijk van inkopen door Rijksoverheden, provincies, gemeenten of andere overheden zoals waterschappen en onderwijsinstellingen (liefst met indicatie van het totaalbedrag). De belangenorganisaties vragen ondernemers die ervaring hiermee hebben om hun best en bad practices door te geven. Waar gaat het goed, wie verdient een pluim? Bij welke aanbestedingen speelde duurzaamheid juist geen of een beperkte rol, terwijl dat wel mogelijk was? Welke aanbestedende diensten maken er een rommeltje van? Wat gaat er dan verkeerd?
Bij deze voorbeelden krijgen we graag zo concreet mogelijke informatie. Zeker wanneer het slecht gaat moet dat goed kunnen worden onderbouwd. Vanwege mogelijke gevoeligheden die er kunnen liggen – zeker bij negatieve ervaringen met aanbestedende diensten – kunnen deze desgewenst niet herleidbaar naar het betreffende bedrijf worden opgenomen. Ook anonieme voorbeelden zijn welkom.

Heeft u een concreet voorbeeld en of ervaring met duurzaam inkopen door de overheid? Graag ontvangen wij deze uiterlijk 16 januari a.s. zodat er nog tijd is voor overleg en verificatie. Doorgeven, liefst via onderstaande formats, kan via een e-mail naar het secretariaat, Danny van der Ven.