Op 19 juni jl. heeft de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking minister Ploumen verzocht te reageren op de Initiatiefnota Verbied producten kinderarbeid van Tweede Kamerlid Van Laar (PvdA). Met een brief komt ze, mede namens de bewindspersonen van Economische Zaken, (EZ) Veiligheid en Justitie (V&J) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), tegemoet aan dit verzoek.

Lees hier de brief (Word)