Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft tijdens haar bezoek aan het oosten van Congo meer steun toegezegd voor conflictvrije mijnen. Veel mijnen in deze regio dragen indirect bij aan conflicten en mensenrechtenschendingen, omdat deze in handen zijn van gewapende groepen en militairen.

‘Inmiddels is een aantal mijnen succesvol conflictvrij gemaakt. Deze mijnen leveren voor de mensen werk, inkomen en stabiliteit en dragen bij aan het terugdringen van gewapende groepen in het gebied,’ aldus Ploumen.

Nederland is een van de pioniers bij het opzetten van de conflictvrije mijnen in samenwerking met een aantal grote ondernemingen. Ploumen heeft bekendgemaakt 3 miljoen euro uit te willen trekken om het aantal conflictvrije mijnen uit te breiden.

Ploumen: ‘Nederland begon met één mijn, in een instabiel gebied. Weinig mensen hadden toen vertrouwen in dit project, toch durfden wij het risico te nemen. Nu zijn al bijna 1000 mijnen conflictvrij. En tienduizenden mijnwerkers verdienen hun brood zonder angst te hoeven hebben voor gewapende groepen. Jongeren kunnen werk vinden in deze mijnen. Daardoor zullen zij minder snel kiezen voor aansluiting bij gewapende groepen.’

Grote bedrijven zoals Philips, Motorola, Apple, Blackberry, alsmede de Nederlandse pionier Fairphone, steunen dit initiatief door hun vraag naar conflictvrije mineralen. ‘Als we in de hele keten met elkaar samenwerken, blijkt het mogelijk te zijn om conflictvrije mineralen te produceren in Congo. En daar zullen we mee doorgaan’, aldus de minister.

Grondstoffen vormen een belangrijke bron van inkomsten voor Congo. Mijnbouw is goed voor 60% van de export. Koper, kobalt, diamanten, zilver en zink vormen de hoofdmoot naast de conflictmineralen (goud, tin, wolfraam en coltan). Voor het oosten van de Congo wordt geschat dat de lokale economie misschien wel voor 80% drijft op mijnbouw.

Extra ondersteuning vrouwen
De minister heeft met de Congolese vrouwenorganisatie Promundo een intentieverklaring getekend. Nederland en Promundo gaan de komende 2 jaar samenwerken om vrouwenrechten te bevorderen en geweld tegen vrouwen te bestrijden. Overbevolking is een dreigend probleem, net als hiv/aids. Daarom wordt extra aandacht gegeven aan het gebruik van voorbehoedsmiddelen.

Ploumen: ‘De situatie voor vrouwen en meisjes in oostelijk Congo is helaas nog altijd heel zorgwekkend. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is een oorzaak voor geweld, maar ook een gevolg er van. Geweld, waaronder seksueel geweld, wordt is sommige gemeenschappen bijna normaal gevonden. Een fundamentele verandering is nodig. Daarom steun ik deze organisaties.’

Minister Ploumen bezoekt deze week achtereenvolgens Congo en Rwanda met een handelsmissie.