Vandaag presenteert het Rathenau Instituut in Nieuwspoort het rapport “grondstoffenhonger duurzaam stillen”. Het rendabel maken van de recycling van grondstoffen is cruciaal voor de overgang naar een duurzame economie. Maar ook dan blijven Nederland en Europa voor belangrijke grondstoffen afhankelijk van het buitenland. 

Wereldwijd is sprake van een groeiende grondstoffenhonger. Maar de beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen spreekt steeds minder vanzelf. Daarom streeft de overheid naar duurzaam grondstofgebruik. In ‘Grondstoffenhonger duurzaam stillen’ stelt het Rathenau Instituut dat onze omgang met grondstoffen aan minimumeisen moet voldoen: het moet rendabel zijn en mag geen ernstige milieuschade of mensenrechtenschendingen veroorzaken.

Voor dit rapport heeft het Rathenau Instituut gekeken naar grondstoffen die ‘kritisch’ zijn voor onze economie of die in conflictgebieden worden gewonnen. Deze grondstoffen worden vaak gebruikt in elektronica, van zonnecellen tot smartphones. Ook heeft het instituut gekeken naar de grondstoffenactiviteiten van China in Afrika. Dit is een voorbeeld van een verschuivende machtsbalans op het wereldtoneel, die zowel kansen als uitdagingen biedt voor het grondstoffenbeleid van Nederland en Europa.

Aan de hand van deze cases bespreken de auteurs enkele strategieën die het doel van het Nederlandse grondstoffenbeleid dichterbij kunnen brengen: op duurzame wijze voldoende grondstoffen veilig stellen voor onze economie.