Presentatie rapport over relatie biodiversiteit en economie

Bedrijven kunnen hun bedrijfseconomische positie verbeteren als zij zich bewust zijn van de waarde en bedreigingen van de biodiversiteit. Dat blijkt uit een studie van KPMG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Deze zogeheten TEEB-studie (The Economics of Ecosystems & Biodiversity) wordt op donderdagmiddag 21 juni door KPMG gepresenteerd op het ministerie van EL&I. ... lees meer

Biodiversiteit komt op de agenda bij bedrijven

De verantwoordelijkheid voor de biodiversiteit wordt meer en meer een onderdeel van het bedrijfsleven. Bedrijven raken betrokken bij natuurbescherming en betalen vaker mee aan natuurbeheer in de buurt van hun productielocaties. Bij het verduurzamen van de productie speelt het onderwerp biodiversiteit nog vooral bij de directie. Op hun duurzaamheidsagenda krijgt het aandacht, maar bedrijven weten de voornemens op de werkvloer nog weinig handen en voeten te geven. Dat blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR. ... lees meer

Green Deal: best practice over biodiversiteit

Onlangs zijn 14 bedrijven bijeen gekomen voor de startbijeenkomst van de Community of Practice (CoP) Bedrijven & Biodiversiteit. Deze CoP is het resultaat van de Green Deal die op 3 oktober 2011 werd ondertekend door Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw &Innovatie, Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu en vier bedrijven. ... lees meer

Groen bedrijvennetwerk breidt uit naar India

Leaders for Nature, het bedrijvennetwerk van natuurorganisatie IUCN, gaat het bedrijfsleven in India mee helpen vergroenen. Het internationaal kantoor en het Nederlands comité van IUCN (International Union for Conservation of Nature), ontwikkelingsorganisatie Hivos, de Confederation of Indian Industries en natuurbeschermer Wildlife Trust of India hebben daarover dinsdag een overeenkomst gesloten. ... lees meer

82 deals tussen bedrijven voor economische vergroening

Twintig multinationals hebben tijdens het forum van Leaders for Nature onderling 82 overeenkomsten gesloten waarmee zij hun bedrijfsvoering gaan vergroenen. De deals betekenen winst voor de natuur en voor de ondernemingen zelf. Zo kunnen bedrijven zich tegen stijgende prijzen voor grondstoffen weren door efficiënter met deze materialen om te gaan. ... lees meer

Taskforce Biodiversiteit: Economie kansloos zonder Ecologie

Minister Verhagen van Ecnomie Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Ifrastructuur en Milieu kregen vanmiddag het eindadvies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen overhandigd van Hans Alders, voorzitter van de Taskforce. Onder de titel ‘Groene Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen’ pleit de Taskforce voor een omslag naar een economie die gebaseerd is op de draagkracht van de aarde. Daarvoor moeten we in 2020 biodiversiteitverlies tot staan gebracht zijn en in 2030 onze ecologische voetafdruk zijn gehalveerd. ... lees meer

Bedrijven tekenen voor biodiversiteit en ecosystemen

Elf Nederlandse en internationale bedrijven gaan zich met concrete projecten inzetten voor biodiversiteit en ecosystemen in Nederland en daarbuiten. Zij hebben dit dinsdag afgesproken met IUCN NL, het Nederlandse kantoor van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), tijdens de presentatie van het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. ... lees meer

Ministerie Buza investeert in producentenprogramma Solidaridad

Met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt Solidaridad de komende jaren samen met het bedrijfsleven aan de verbreding van duurzaamheid in productieketens. Bestaande programma’s van Solidaridad in de wereldwijde teelt, handel en verwerking van soja, palmolie, suiker en katoen worden uitgebreid en een nieuw programma in de rundveesector zal worden opgebouwd. Samen leggen deze sectoren beslag op meer dan 60% van de wereldwijd beschikbare landbouwgronden. ... lees meer

Bedrijfsleven onderschat impact biodiversiteitsverlies

Alle bedrijven, ongeacht hun plek in de keten, zijn afhankelijk van en hebben invloed op ecosystemen en biodiversiteit. Toch ziet minder dan een vijfde van de honderd grootste bedrijven wereldwijd biodiversiteit als een strategisch belangrijk thema. Voor de Nederlandse top 25 bedrijven uit de Transparantie Benchmark(1) van het Ministerie van Economische Zaken geldt eenzelfde laag percentage. ... lees meer