In november 2021 publiceerde de Europese Commissie haar langverwachte ‘Proposal for a regulation on deforestation-free products’. Tussen 1990 en 2020 is 420 miljoen hectare bos verloren gegaan, een gebied groter dan de Europese Unie. De uitbreiding van landbouwareaal voor de productie van grondstoffen als soja, cacao, palmolie, koffie en rundvlees is een belangrijke oorzaak hiervan. De Commissie stelt regels vast voor bedrijven die deze grondstoffen op de EU-markt willen brengen.

Voedingsmiddelensector verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie

Een consortium van betrokken branche- koepel- en ketenorganisaties FNLI, CBL, Het Comité van Graanhandelaren, Koffie & Thee Nederland, MVO, Nevedi en VBZ verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om ontbossing wereldwijd tegen te gaan. Leden van de organisaties verhandelen en verwerken ingrediënten van over de hele wereld en hebben daardoor bijzondere verantwoordelijkheid in het verduurzamen van internationale handelsketens. Alle betrokken brancheorganisaties uit de voedingsmiddelen staan dan ook achter de doelstelling van het plan en zullen zich gezamenlijk inzetten voor een goede uitvoerbaarheid van dit plan in de praktijk.

Inzetten op een realistische en effectieve aanpak en uitvoerbaarheid

De organisaties zijn sinds de publicatie van het Commissievoorstel met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om tot een effectieve en uitvoerbare Europese verordening te komen. Kennis en ervaring van de leden zullen daarbij ingebracht worden. In de positie wordt aandacht gevraagd voor de stapeling van administratieve lasten die voor bedrijven zal optreden door de nieuwe regels. Daarnaast wordt het belang van betrouwbare certificering- en verificatieschema’s als onderdeel van due diligence benadrukt. Dit is een belangrijk instrument voor (mkb-)ondernemingen om de implementatie van het voorstel uitvoerbaar te maken. Om een beeld te schetsen van de knelpunten in toeleveringsketens is voor de grondstoffen koffie, cacao, palmolie en soja  de context van de productie toegelicht.