Vanaf 1 juni is het mogelijk om een aanvraag voor financiering in te dienen bij Lush Regenerative Fund (Re:Fund). Re:Fund is er voor kleinere, lokale initiatieven die werken aan ecologische of sociale projecten in Nederland waarbij regeneratieve werkwijzen centraal staan.

Lush Re:Fund wordt gefinancierd door het geld dat wordt opgehaald met de verkoop van de bekende Lush-draagtassen. De call staat open tot en met donderdag 30 juni.

Re:Fund is in 2018 opgericht met als doel om verder dan enkel duurzaamheid te gaan en te focussen op regeneratie. Waar het bij duurzaamheid vooral gaat om negatieve impact te verkleinen, focust regeneratie op het creëren van de positieve impact.

Regeneratie kan worden gezien als een holistische benadering van het ondersteunen, creëeren of gebruikmaken van systemen die leven (inclusief niet-menselijk leven) en bronnen herstellen en in stand houden. Vanuit dit uitgangspunt ondersteunt Re:Fund groepen die regeneratieve middelen, principes en processen toepassen in hun projecten.

“Als bedrijf, als samenleving en als mens moeten wij, mensen, onze denkwijze veranderen. We zijn niet alleen onlosmakelijk verbonden, maar ook onderdeel van de natuurlijke omgevingen en gemeenschappen waarin we leven. Het is essentieel dat we hiermee samenwerken om waarde te creëren. Waarde die niet alleen leven in stand houdt, maar juist creëert en verrijkt. Daarom geloven wij in regeneratie, meer dan in duurzaamheid. Door te investeren in ingrediënten, organisaties en projecten zoals Re:Fund hopen we bij te dragen aan deze verschuiving in denkwijze.” – Ruby van Hoorn, woordvoerder bij Lush

Re:Fund richt zich op kleinere, lokale initiatieven die praktisch werken aan regeneratieve methoden binnen zowel sociale als ecologische projecten in Nederland. De drie ethische principes die centraal staan bij permacultuur worden ook hier gehanteerd: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen.

Daarnaast is door Re:Fund een vierde principe toegevoegd: zorg voor dieren. Aanmeldingen dienen aan te geven hoe hun initiatief of project raakt aan een of meerdere van deze principes.

Aanmelden is mogelijk van woensdag 1 tot en met donderdag 30 juni door het invullen van een online aanmeldformulier. Mocht dit formulier niet goed toegankelijk zijn voor je, neem dan contact op met de Giving & Impact Coordinator via maria@lush.nl om te bespreken hoe je op een andere manier je project kunt aanmelden.

Alle aanmeldingen worden vanaf 1 juli behandeld door het Re:Fund panel. Er zal vervolgens een shortlist van projecten gemaakt. Uiterlijk eind augustus worden de begunstigden bekend gemaakt.

We verstrekken in deze ronde in principe donaties van tussen de €500 en €5.000. Mocht je een hogere donatie nodig hebben, dan kun je dit in de aanvraag aangeven. Bij twijfel over het indienen van een aanvraag voor een hoger bedrag, of voor andere vragen over deze call of het aanmeldformulier kan contact opgenomen worden met de Giving & Impact Coördinator via maria@lush.nl.