Wat we waardevol vinden moeten we beschermen en behouden, zodat we de wereld door kunnen geven van generatie op generatie. Vandaag werd er woord bij daad gevoegd en is het klimaatbestendige bos geopend door algemeen directeur Marlies van Wijhe, mede dankzij Wijzonol en haar ketenpartners; betrokken en bewuste ondernemingen die zich – net als Wijzonol – inzetten voor een duurzame toekomst. Dit klimaatbestendige bos beslaat ca. 3ha grond gelegen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Ede en voor een klein deel in de gemeenten Arnhem en Apeldoorn. Het park beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe. Het maakt deel uit van het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa en bestaat uit naaldbos, loofbos, heide, zandverstuivingen en landbouwgronden. De laatste jaren hebben toenemende verzuring en klimaatverandering een grote impact gehad op onze natuur. De veranderingen gaan snel en hebben er o.a. al toe geleid dat op Het Nationale Park De Hoge Veluwe veel fijnsparren dood zijn gegaan.

Duurzaamheid in de genen

Wijzonol en partners hebben gemeen dat duurzaamheid in de genen zit. Samen gaan zij voor duurzamer vastgoedonderhoud. Vorig jaar ontvingen alle partners de certificaten van deelname van Wijzonol. Vandaag konden alle participanten eindelijk het bos bekijken en samen het glas heffen op dit unieke initiatief! Voor Wijzonol draagt de CO2 compensatie van de nieuw aangeplante bomen bij aan de ambitie om CO2 uitstoot de komende jaren drastisch te verlagen. Het totale bos telt uiteindelijk ongeveer 3.000 bomen, wat goed is voor een CO2 compensatie van 9.156 buitenschilderbeurten met de Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Duurzaam en toekomstgericht

Binnen het klimaatbestendige bos zijn ca. 10 boomsoorten aangeplant. Er is gekozen voor verschillende soorten, omdat een gevarieerd bos doorgaans sterker is en een hogere biodiversiteit heeft. Daarnaast zorgt het voor een betere bestandheid tegen warmte en droogte. De bloei op verschillende momenten, is van belang voor de van nectar levende insecten. De vruchten van de bomen leveren voedsel voor dieren en het blad zorgt voor een rijke strooisel laag, dat vocht beter kan vasthouden. Het gebruik van deze nieuwe soorten is een eerste stap om in te spelen op de klimaatverandering en draagt bij aan CO2 opname. Zo maken Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Wijzonol en haar ketenpartners het nieuwe bos toekomstbestendig, veerkrachtig en duurzaam.

Samen voor duurzamer vastgoedonderhoud!