Onvoldoende aandacht voor leefbaar loon bij beursgenoteerde bedrijven

De aandacht voor leefbaar loon in de internationale handelsketens neemt toe, maar bij twee derde van de onderzochte bedrijven staat het onderwerp niet op de agenda. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De vereniging legde in totaal 38 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven onder de loep en keek naar leefbaar […] ... lees meer

Alliander zet in op circulair inkopen veiligheidskleding

Circulaire bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen: dat wil Alliander bereiken met de Europese aanbesteding die donderdag 15 juni werd gepubliceerd. Alliander zoekt hiervoor leveranciers die samen de veilige werkomgeving van de gebruikers willen borgen en vanuit die randvoorwaarden in de aankomende vijftien jaar willen toewerken naar een circulaire kledingketen. De hoofddoelstelling is duidelijk: een groot […] ... lees meer

NBA en Rijksuniversiteit Groningen (RuG) starten grootschalig onderzoek naar CO2-reductie bedrijven

Een maand geleden stapte de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs. Dit leidde tot geschokte reacties, omdat het aanpakken van klimaatverandering zeer hoge prioriteit heeft voor vrijwel alle andere landen ter wereld (alleen de VS, Syrië en Nicaragua uitgezonderd). Om in kaart te brengen hoe organisaties in ons land bezig zijn om CO2-uitstoot te […] ... lees meer

Bedrijven investeren bijna € 4 miljard in energie en milieu in 2016

Nederlandse bedrijven melden in 2016 samen voor bijna € 1,4 miljard aan investeringen in energiezuinige maatregelen en € 2,6 miljard in milieuvriendelijke technieken. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde jaarverslagen van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek\Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil). Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt hiervoor € 272 miljoen aan fiscaal voordeel. De EIA kreeg in […] ... lees meer

Heijmans op weg naar 100 procent duurzaam hout

Heijmans heeft het afgelopen jaar circa 12.000 m2 hout toegepast in haar projecten. Circa 99 procent van dit hout komt uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen, circa 78 procent daarvan heeft het FSC keurmerk. Daarmee zit Heijmans dichtbij haar doelstelling om 100 procent duurzaam hout te gebruiken. Het duurzaamheidsbeleid van Heijmans is erop gericht om niet […] ... lees meer

Inventieve mindset bedrijven nodig om doel circulaire economie te bereiken

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote bedrijven omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in het vandaag verschenen rapport ‘Alles van waarde: circulariteit door de sectoren heen’. De bank ondersteunt bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. […] ... lees meer

Nieuwe projectvoorstellen gezocht rond Duurzame Businessmodellen

Consortia van universitaire onderzoekers en andere partijen kunnen onderzoeksvoorstellen indienen bij NWO ter ondersteuning van een nieuwe generatie duurzame businessmodellen. De nieuwe call ‘DBM-II’ is een vervolg op de eerste call uit 2014 (DBM-I), waarna vijf consortia zijn gestart met onderzoek naar duurzame businessmodellen. Voorstellen voor DBM-II kunnen worden ingediend tot 31 oktober 14.00 uur […] ... lees meer

OESO waardeert internationaal MVO-beleid Nederland

Experts van de OESO, de organisatie van ontwikkelde landen, oordelen overwegend positief over het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Met name de combinatie van hulp met handel en investeringen wordt geprezen. In de zogenaamde OESO/DAC Peer Review spreekt over een innovatieve aanpak, onder meer op de Nederlandse voortrekkersrol bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het […] ... lees meer