Dura Vermeer heeft ondanks de uitdagende omstandigheden in de samenleving en in onze sector zowel financieel als operationeel gezien een goed jaar achter de rug. Het bouwconcern kondigt bij de presentatie van de jaarcijfers een ambitieuze Net Zero-strategie aan, die het bedrijf nog toekomstbestendiger en aantrekkelijker moet maken. Dura Vermeer zal zich nog nadrukkelijk manifesteren op het gebied van duurzaamheid en beschikt over een solide financiële basis om de hierbij noodzakelijke investeringen te doen.

Job Dura, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Met het oog op klant, markt en maatschappij gaan we vanaf 2023 nog actiever investeren en sturen op duurzaamheid. Dura Vermeer laat al langer zien een duurzame bouwer te zijn, met een lange lijst van projecten en initiatieven die dit staven. Een deel van de investeringen in het afgelopen jaar had al een grote duurzaamheidscomponent, zoals de introductie van een volledig elektrische asfaltset, de productie van circulair asfalt, houten woningen en kantoren, een elektrisch laadplein voor zwaar materieel en samenwerkingen met innovatieve start ups als Drystack en Neolithic.’

De Net Zero-strategie waar Dura Vermeer zich aan committeert behelst een halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Per 2050 is minimaal 90% CO2-reductie gerealiseerd en 10% gecompenseerd. We hebben nulmetingen gedaan, dus ons vertrekpunt is helder en weten we waar de meeste resultaten zijn te behalen. Om onze doelen te bereiken, wordt vanaf voorjaar 2023 gewerkt met routekaarten die de weg wijzen naar meer circulaire inkoop en ketensamenwerking met partners, hergebruik en toepassing van biobased materialen en in het kielzog daarvan alternatieve materialen die minder vervuilend en meer natuurlijk zijn, het verder stimuleren van emissievrij materieel, energieneutraal bouwen en conceptontwikkeling. De stappen die al zijn gezet op onder andere houtbouw, circulair asfalt, emissieloze bouwplaatsen en duurzame materialen zetten we onverminderd door. Verder gaan we samenwerkingen aan met gelijkgestemden in de keten en starten we interne programma’s voor het creëren van bewustzijn en het aanzetten tot actie.