Aandeel vrouwelijke ondernemers in Nederlandse economie verveelvoudigd

Het aandeel van vrouwelijke ondernemers in de Nederlandse economie is de laatste jaren enorm gestegen. De omzet is gestegen van f 12 miljard in 1992 naar f 54 miljard in 2000. Het aantal vrouwelijke ondernemers is toegenomen van 60.000 in 1992 tot 122.000 nu. Gezamenlijk bieden deze 122.000 bedrijven werkgelegenheid aan 305.000 werknemers. Dit maakt MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer bekend tijdens het congres VONK (Vrouwelijke Ondernemers Nieuwe Kansen) bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag op 4 oktober. ... lees meer

HSE Public register of UK prosecutions online

An online Public register of HSE prosecutions of UK companies is now online by HSE. HSE enforces health and safety legislation for some industry sectors in the UK – it covers factories, building sites, mines, farms, fairgrounds, quarries, railways, chemical plant, offshore and nuclear installations, schools, hospitals and other places where there is a work activity. ... lees meer

Nationaal Contactpunt Multinationale Ondernemingen van start met website over OESO-richtlijnen

Maatschappelijke thema’s zoals arbeidsnormen, milieu en mensenrechten zijn niet meer weg te denken uit het internationaal ondernemen. Veel Nederlandse bedrijven hebben eigen gedragscodes opgesteld om duidelijkheid te bieden ten aanzien van normen en waarden die door het betreffende bedrijf gehanteerd worden. Om op internationaal niveau gelijke spelregels te creëren voor het Nederlandse bedrijfsleven is het van belang om maatschappelijke kwesties een zo breed mogelijk draagvlak te geven. Hierin is een rol voor de overheid weggelegd. Als regelgeving op dit terrein gewenst is, is het beter dit in internationaal verband te ontwikkelen. Daarom zijn mede op Nederlands initiatief in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen ontwikkeld. Deze Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van ondernemingen verwachten. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling om te kunnen gaan. De Richtlijnen worden onderschreven door regeringen uit 33 landen. Ze zijn tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven, de vakbewegingen en andere maatschappelijke organisaties. Het Nationaal Contactpunt Multinationale Ondernemingen bevordert de toepassing van de Richtlijnen in Nederland. Hiervoor heeft het Contactpunt een website ingericht. ... lees meer

Greenpeace energy moet groene stroommarkt openbreken

Greenpeace heeft bekendgemaakt dat de voorbereidingen, om onder de naam Greenpeace Energy groene stroom aan consumenten te gaan leveren, in volle gang zijn. De milieuorganisatie zegt zich hiertoe genoodzaakt te voelen, omdat de energiebedrijven de prijs van groene stroom kunstmatig hoger houden dan die van de milieubelastende gewone stroom. ... lees meer

Platform Biologica bestrijdt mythen in de landbouw

De biologische landbouw groeit en krijgt steeds meer erkening. Tegelijkertijd is er volgens het Platform Biologica sprake van een aantal hardnekkige vooroordelen, die de ontwikkeling van duurzame landbouwvormen in de weg staan, zoals “biologisch kan de wereld niet voeden” en “biologisch is niet gezonder”. Platform Biologica heeft daarom een boekje uitgebracht, waarin ze probeert de vooroordelen en misvattingen met feiten te weerleggen. ... lees meer

FINANCE: NGOs Target Export Credit Agencies

BY: Gumisai Mutume WASHINGTON, Oct 27 (IPS) – Non-governmental organisations are gearing up to take on export credit agencies that fund corrupt projects in developing countries at a forthcoming Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meeting in Paris. ... lees meer

Groene stroom voor Shell-kantoren

Shell wil ‘groene stroom’ gaan kopen voor haar kantorennetwerk in Nederland. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een leveringscontract. Zodra het ministerie van Economische Zaken definitief heeft geformuleerd wat groene stroom is (naar verwachting per begin 2001) wil Shell 20 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar afnemen. Bij `groene stroom’ garandeert de leverancier dat deze is opgewekt met hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en kleinschalige waterkracht. ... lees meer

Global Corporations And Environmental Defense Partner To Reduce Greenhouse Gas Emissions

Some of the world’s largest corporations and the US advocacy group Environmental Defense have joined forces to further combat climate change. BP, Shell International, DuPont, Suncor Energy Inc., Ontario Power Generation, the Canadian aluminum company Alcan, the French aluminum company Pechiney and Environmental Defense today announced the creation of the Partnership for Climate Action. The primary purpose of the Partnership is to champion market-based mechanisms as a means of achieving early and credible action on reducing greenhouse gas emissions that is efficient and cost-effective. ... lees meer