Van Oord heeft vandaag het eerste exemplaar van de whitepaper ‘Enhancing the energy transition’ gepresenteerd aan de kroonprins Frederik van Denemarken. Dit vond plaats tijdens de WindEurope Offshore in Kopenhagen, het internationale event waar de laatste ontwikkeling binnen de offshore windsector worden gepresenteerd. Met de whitepaper laat Van Oord zien wat zijn bijdrage aan de wereldwijde energietransitie is.

De wereldwijde vraag naar energie is de afgelopen 15 jaar met 35% toegenomen en die vraag blijft toenemen. Tegelijkertijd is de energietransitie, een van de grootste mondiale uitdagingen waarmee samenlevingen worden geconfronteerd. Voor Van Oord vereist dit twee transities: op bedrijfsniveau en op mondiaal niveau. Hoe Van Oord acteert op dit vlak wordt duidelijk in de whitepaper. De schaal en reikwijdte van de energietransitie wordt uiteengezet en er worden acht uitgangspunten uitgelicht die bepalend zijn voor het bespoedigen van de energietransitie.

De ambitie van Van Oord is om niet alleen het initiatief te nemen om de energietransitie te versnellen, maar ook om maatschappelijke waarde te creëren. Wij zetten alles op alles om de energietransitie te bespoedigen – dit doen we door de grootschalige uitrol van offshore-windparken mogelijk te maken. Om deze transitie tot een succes te maken zijn sectorbrede samenwerking en innovatie essentieel.”- Pieter van Oord, CEO

Event ambassador WindEurope 2019

“Our energy, our future. How offshore wind will help Europe go carbon neutral” is het centrale thema van WindEurope dit jaar. Als event ambassadeur wil Van Oord zich als marktleider op het gebied van offshore-windenergie in Noordwest-Europa profileren. Samen met kroonprins Frederik van Denemarken en andere event ambassadeurs nam Pieter van Oord, CEO van Van Oord, deel aan de openingsceremonie. Ook komende beursdagen is Van Oord zichtbaar in het inhoudelijke programma met presentaties en een paneldiscussie.

Over S.E.A.

In de komende eeuw staat de wereld voor veel uitdagingen op het gebied van water en energie. Het doel is om samenlevingen veerkrachtiger en duurzamer te maken en een betere wereld te creëren voor toekomstige generaties. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn de sleutelwoorden. Het S.E.A. programma van Van Oord gaat over het ondernemen van actie. Eerder dit jaar lanceerde Van Oord de eerste whitepaper over het versnellen van klimaatinitiatieven. Voorbeelden van acties van Van Oord en partners zijn te vinden op het S.E.A. platform https://www.vanoord.com/sustainability.