GEMI Releases First-of-its-Kind HSE Web Depot: A Tool to Enhance Corporate Value Through the Management of HSE Information

The Global Environmental Management Initiative (GEMI) announced the availability of a new HSE Web Depot, designed to help Health, Safety, and Environment (HSE) professionals, facility managers and business unit leaders provide value to their companies by reducing costs and risks and improving performance through HSE information automation. ... lees meer

Non-Polluters Average $10.4 Billion Higher Market Value

Contrary to the belief that multinationals suffer from environmental regulation, large companies that adopt strict global environmental standards in developing countries are rewarded with higher stock market performance, according to a study published in a journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMSÃ??). ... lees meer

Rabobank groep publiceert gedragscode genetische modificatie

De Rabobank Groep heeft een eigen gedragscode ontwikkeld inzake genetische modificatie. Deze gedragscode is wereldwijd richtinggevend bij financieringsbeslissingen op het gebied van genetische modificatie door de Rabobank Groep. Met de publicatie van de gedragscode wil de Rabobank Groep haar houding ten opzichte van de genetische modificatie technologie voor iedereen inzichtelijk maken. ... lees meer

A new survey by Innovest finds Royal Dutch/Shell in the lead for addressing environmental challenges.

Report Rates Environmental Record of Leading Oil Companies. With rising concerns over global warming, air pollution, and oil spills, few investors would classify any petroleum company as “green.” But a recent report from Innovest Strategic Value Advisors, a New York-based, specialized investment advisory firm, will help concerned investors discriminate between environmental leaders and laggards within the petroleum industry. ... lees meer

TENDEM 2000: Vijf miljoen gulden voor energiebesparende investeringen in de industrie

Investeren in vernieuwende productietechnieken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het duurzamer maken van productieprocessen is een uitdaging voor iedere ondernemer die zijn blik op de toekomst richt. De overheid stimuleert dergelijke initiatieven. Het programma TENDEM (Tender industriële demonstratie- en marktintroductieprojecten) biedt ondernemers de mogelijkheid van een forse financiële ondersteuning bij het realiseren van een energiebesparende procesvernieuwing. ... lees meer

Jaarverslag Groen Beleggen 1999: stabilisering gesignaleerd

Het jaarverslag van de Groen Beleggen Regeling over 1999 is verschenen. In december 1994 is op initiatief van het toenmalige Kamerlid Vermeend de Regeling groen beleggen tot stand gebracht. Na een aarzelende start in 1995 is de regeling inmiddels een belangrijk stimuleringsinstrument geworden voor projecten op het gebied van bos, milieuvriendelijke landbouw, natuur, energie en milieu. De regeling is onderdeel geworden van wat wordt genoemd ,de vergroening van het fiscale stelsel . Met deze vergroening wordt bedoeld een lastenverschuiving van belasting op arbeid naar een belasting op milieuonvriendelijk gedrag, terwijl tegelijkertijd positieve prikkels in de fiscale wetgeving ingevoerd of uitgebreid worden om milieu- en energie-investeringen te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de VAMIL-regeling, de Energie-investeringsaftrek en dus ook de Regeling groen beleggen. ... lees meer

DSM maakt meldingen ‘ongewone voorvallen’ bekend via Internet

DSM heeft besloten op korte termijn zogenaamde ‘ongewone voorvallen’, zoals die moeten worden gemeld aan de autoriteiten, ook te gaan publiceren op het Internet. Frans Pistorius, directeur DSM Limburg: “We hebben uit de recente publiciteit rond voorvallen uit 1999 opgemaakt dat hieraan behoefte bestaat. Daarom worden ongewone voorvallen voortaan openbaar gemaakt via de DSM Internetsite.” Binnen enkele weken zal hiermee worden gestart. ... lees meer