Uit onderzoek van maart dit jaar onder 35 gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus en stichtingen, blijkt dat er nog altijd slechts beperkt aandacht is voor de duurzaamheid van binnenstedelijke bouwlocaties. Bovendien geven Nederlandse gemeenten en bouwbedrijven zichzelf een mager rapportcijfer van 6,8 voor duurzaam bouwen. Een nieuwe oplossing, die inspeelt op deze situatie, komt van Heras Mobile en Social Enterprise Groene Bouwhekken: de introductie van duurzame bouwhekken.

Duurzame bouwlocatie is geen synoniem voor duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen gaat het veelal om materialen en energie, maar bij een bouwlocatie spelen ook andere facetten een belangrijke rol, zoals overlast door geluid, zicht, omleidingen et cetera. Bij duurzame binnenstedelijke bouwplaatsen gaat het om 3 facetten: gebruikte middelen (duurzame materialen/energie), werkwijze (wijze van inkopen/aanbesteden/bewustwording) en omgeving (overlast/participatie/social return).

Vraag naar anders aanbesteden

Hoewel uit het steekproefonderzoek blijkt dat twee op de drie gemeenten aangeven actief beleid te maken van duurzame inkoop en drie op de vier bewust stuurt op SROI, is dit nog onvoldoende doorgedrongen tot de bouwlocatie. Het belang om op al deze facetten aan te besteden en er meer budget voor vrij te maken, neemt toe. Relatief eenvoudig te realiseren locaties raken op, dus zullen de komende jaren ontwikkelingen op complexere locaties een andere benadering vragen: er is eenvoudigweg minder ruimte en de bereikbaarheid is slechter. 

Een duurzaam bouwhek voor binnenstedelijk gebied

Een nieuwe oplossing die inspeelt op deze ontwikkeling, komt van Heras Mobile en Social Enterprise Groene Bouwhekken. Het zogenaamde Combi-Wood bouwhek bestaat uit een robuust houten paneel en een open bouwhek met zeer fijne maas. Het Douglas houten paneel is PEFC-gecertificeerd en wordt geproduceerd door mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt, waarmee het product een antwoord geeft op SROI vraagstukken en sociale impact heeft. Daarnaast is Combi-Wood geschikt voor de bevestiging van plantenbakken van Groene Bouwhekken waarmee een aantrekkelijk groen straatbeeld ontstaat dat bijdraagt aan het verminderen van de overlastervaring. De groenvoorziening en het onderhoud ervan wordt lokaal ingericht door instanties die ook dagbestedingen verzorgen. Ook dit haakt aan op een steeds dominantere ontwikkeling, namelijk die van SROI (Social Return On Investment).  

Schaalbaarheid en duurzaamheid hand in hand

Social Enterprise Groene Bouwhekken is gespecialiseerd in duurzame bouwproducten en arbeidsparticipatie, terwijl Heras Mobile marktkennis en logistieke schaalbaarheid inbrengt. Hierdoor zijn steeds meer bouwlocaties voorzien van een fraaiere en duurzamer geproduceerde omheining, die de overlast reduceert en de aanblik van de bouwplaats verfraait. De ambitie is om binnen een paar jaar alle bouwlocaties binnen stedelijk gebied in Nederland enkel te voorzien van dit duurzame product, daarna wordt de Europese markt aangeboord.