Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals

Auteur(s): Bas van de Griendt
Publicatie: juni 2024
Prijs: € 31,61
Taal: Nederlands

Dit boek probeert ESG praktisch en hanteerbaar te maken voor de vastgoedmarkt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen wat je op corporate en productniveau kunt doen. Inclusief tools.

Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals Duurzaamheid, ESG en impact zijn vandaag de dag veel gebruikte termen, ook in de vastgoedmarkt. Dit boekje geeft tekst en uitleg over waar die begrippen vandaan komen en wat Environment, Social & Governance nou echt inhoudt. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de EU Taxonomy; die bepaalt wanneer economische activiteiten duurzaam zijn, waaronder bouw- en vastgoedactiviteiten. Zo mogen vastgoedbeleggershun producten voortaan niet zomaar groen noemen, wanneer ze onder toezicht staan van bijvoorbeeld de AFM. Dit boek probeert ESG praktisch en hanteerbaar te maken voor de vastgoedmarkt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen wat je op corporate en productniveau kunt doen. Daarvoor zijn verschillende instrumenten (tools) beschikbaar, o.a. bij verwerving en eigendom van vastgoed. Het accent ligt daarbij op het energiegebruik van gebouwen, de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en de risico’s die daarmee samenhangen.

Over de auteur

Bas van de Griendt is sinds begin 2022 Head of Sustainability Services & ESG bij JLL. Daarvoor had hij zijn eigen bedrijf Stratego Advies en werkte hij o.a. bij BPD. Hij is zijn hele werkzame leven actief op het snijvlak van enerzijds milieu en duurzaamheid en anderzijds vastgoed en projectontwikkeling, van grondaankoop tot gebouwverkoop. Bas is docent bij o.a. ASRE, NEPROM, UvA Academy en SPRYG Real Estate Academy.