Good business – Hoe je het goed kunt doen door goed te doen

Auteur(s): Markward van der Mieden
Publicatie: november 2018
Prijs: € 23,50
Taal: Nederlands

Hoe je het goed kunt doen door goed te doen. Het succes van bedrijven wordt steeds meer bepaald door de mate waarin zij een positieve impact hebben in het leven van klanten, medewerkers en de maatschappij. In dit boek lees je hoe je het goed kunt doen, door goed te doen.

Ondernemingen zoals Tony’s Chocolonely, TOMS en Tesla zijn de nieuwe A-merken. Ze vormen een voorhoede van ondernemingen die aansluiten op de wens van mensen om gezond, gelukkig en betekenisvol te leven. Maar hoe bouw je een business die positieve impact én winst maakt?

Good business geeft het antwoord op deze vraag. Ontdek jouw “gat in de maatschappij’ en bouw een sterk en betekenisvol merk met de aanpak in dit boek. Laat je inspireren door alle voorbeelden en kies er ook voor om een positieve impact en winst tegelijk te maken, de wereld is er klaar voor.

Markward van der Mieden helpt als ondernemer en spreker bedrijven om goed te groeien voor meer positieve impact én winst. Markward was eerder algemeen directeur bij Zorgeloosch, één van de snelstgroeiende bedrijven van Nederland (FD Gazellen top 100). Als partner bij strategisch marketingadviesbureau Business Openers zet hij (inter)nationale merken op de kaart. Markward heeft als missie dat de wereld weer beter af is mét bedrijven.

Drawdown – Het meest veelomvattende plan om klimaatontwrichting te keren

Auteur(s): Paul Hawken
Publicatie: november 2018
Prijs: € 25,--
Taal: Nederlands

De 100 meest effectieve oplossingen om klimaatontwrichting te keren, gebaseerd op nauwgezet onderzoekswerk door vooraanstaande wetenschappers en beleidmakers van over de hele wereld.
‘Klimaat’ is ‘hot’. Niet alleen binnen bedrijfsleven en politiek, maar ook ‘op straat’. Er valt ook nauwelijks aan te ontkomen, met die voortdurende slagregen aan extreemweer-records, alarmerende wetenschappelijke rapporten, de eclatante dubbele Urgenda-overwinning in de klimaatzaak tegen de Staat, de aankomende klimaatwet etc.
Nu een dik decennium na ‘An Inconvenient Truth’ die waarheid steeds nadrukkelijker en in bredere kring begint in te dalen, dreigt de stemming eromheen er niet positiever op te worden. De omvang van het probleem en de omvattendheid en ingrijpendheid van de noodzakelijke aanpak dreigt velen te verlammen. En inderdaad is klimaatontwrichting niet alleen een zeer ingrijpend maar ook uitermate urgent probleem. Oplossingen zijn er echter ook wel degelijk. Vele daarvan waren er al lang, maar winnen nu aan relevantie en aantrekkingskracht. Andere zijn nieuw en verrassend.

De grote kracht van dit boek is dat een krachtige internationale coalitie van eminente onderzoekers, professionals en wetenschappers een verzameling van 100 realistische en stoutmoedige oplossingen tegen klimaatverandering heeft geïdentificeerd en zeer grondig heeft berekend welke investeringen ze vergen, welke financiele rendementen ze opleveren en uiteraard hoeveel ze kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatontwrichting. Het resultaat is ronduit “A Hopeful Truth’.
Als we de gepresenteerde oplossingen op mondiale schaal toepassen, dan kunnen we de opwarming van de aarde niet alleen afremmen, maar zelfs een keerpunt bereiken, waarbij de broeikasgas-concentraties in de atmosfeer na een piek zelfs aan een daling beginnen.

De “Drawdown’-maatregelen bieden dus een hoopvol klimaatperspectief. Bovendien leveren ze een hele reeks van andere voordelen op – voor onze gezondheid, veiligheid, welvaart en welzijn. We kunnen dus de huidige planetaire klimaatcrisis ombuigen tot een geweldige kans om onze wereld rechtvaardig en leefbaar te maken.
Aan de slag!

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties

Auteur(s): Tom van den Belt
Publicatie: november 2018
Prijs: € 28,50
Taal: Nederlands

Bedrijfscultuur is het belangrijkste aspect van goed werkgeverschap.
Op de voet gevolgd door arbeidsrelaties. Over deze twee aspecten gaat dit boek.
De bedrijfscultuur, de werksfeer, de onderlinge omgang heeft grote invloed op welzijn, betrokkenheid en prestaties van werknemers.
Wat als werknemers lijden onder slechte arbeidsverhoudingen, bang zijn voor hun manager of gepest worden door collega’s? Is een goede bedrijfscultuur uitsluitend de verantwoordelijkheid van de werkgever of vormen werkgever en werknemer die samen? Een goede, ethische bedrijfscultuur is van groot belang en vergt een bedrijfsbrede dialoog over wat het goede is en hoe werkgever en werknemer samen inhoud kunnen geven aan een gemeenschappelijke cultuur.

Corporate Social in Emerging Economies – Reality and Illusion

Auteur(s): Cosmina Lelia Voinea
Publicatie: oktober 2018
Prijs: € 38,71
Taal: Engels

Over the last few decades, emerging markets have increased their share in world GDP and have come to play a prominent and growing role in global business. Their period of impressive growth was triggered by major global advances such as economic liberalization and governance reforms and deregulation.

As governments and policy makers have permitted global competition from the more advanced, developed world, the prospect of millions of consumers in developing countries not only encourages locals to start businesses, but also appeals to multinational enterprises overseas. The growing presence of emerging markets on the world stage has not been left unnoticed and many investors have contributed significant amounts of capital with the hope of receiving major financial gains. In this context, emerging markets are particularly facing sustainability challenges due to their fast growing pace and fuzzy or inexistent sustainability regulations.

Corporate Social Responsibility in Emerging Economies represents a realistic critical overview of the state of affairs of CSR in the context of an emerging economy. It is an accessible and comprehensive diagnostic point of reference for the academic world as well as for policy makers. The topic of CSR is highly relevant for the business world and a challenging subject for the theory and literature.

This is a unique book that offers new empirical insights for policy makers and scholars of the fields of CSR, Business Ethics, Organizational Studies and related disciplines

Tijdrit met de aarde. Herinneringen en ervaringen 50 jaar Club van Rome

Publicatie: oktober 2018
Prijs: € 10,-- (incl verzendkosten)
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome, dat in maart 1972 officieel verscheen maar al in augustus 1971 uitlekte, zorgde wereldwijd voor veel commotie.

De Club van Rome was een organisatie van onderzoekers en zakenmensen, die in april 1968 in Rome samenkwamen uit bezorgdheid over de ‘kritieke situatie van de mensheid’. Dit resulteerde in een rapport dat werd uitgewerkt aan het erkende instituut MIT door onderzoeker Dennis Meadows.

Grenzen aan de Groei onderzocht vijf grote wereldproblemen in hun onderlinge verband: de groei van de bevolking, de voedselproductie, de industriële productie, de uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling. De alarmerende slotsom van het rapport was, dat als de wereld zo doorging met consumeren, het systeem binnen een eeuw op de klippen zou lopen.

In 1970 las wetenschapsjournalist Wouter van Dieren het eerste concept en realiseerde de mogelijke impact. Hij zorgde ervoor dat het rapport naar de Nederlandse pers lekte, die hiermee een wereldprimeur had.

In dit boekje kijken ruim 50 betrokkenen terug op de impact van het rapport op hun eigen denken en doen.

 

Products that Flow – Circular Business Models and Design Strategies for Fast-Moving Consumer Goods

Auteur(s): Siem Haffmans, Marjolein van Gelder, Ed van Hinte
Publicatie: oktober 2018
Prijs: € 27,99
Taal: Engels

A large part of our current linear economy consists of fast moving consumer goods. Products that Flow is about the design of these goods: mass produced and inexpensive products that people buy on a regular basis and have a short lifespan. Whether we look at fast fashion, food and drinks (including packaging) or disposables such as plastic cups, after a short usage period the product becomes waste. A great deal of this waste is leaking into the environment on landfills or plastic soups.

Should we stop consuming these products? Can we live without packaging, consumables and fashion? We might be able to, but sometimes we need them – for example in case of packaging that protects a product and therefore prevents food waste.

We need a more circular approach to fast moving consumer goods, starting at the beginning of production and consumption: the design. Through circular business models and design strategies Products that Flow demonstrates how end-of-life products can become a resource for new ones instead of becoming waste.

Getting all the Motives Right – Driving International Corporate Responsibility (ICR) to the Next Level

Auteur(s): Rob van Tulder
Publicatie: oktober 2018
Prijs: € 26,45
Taal: Engels

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Getting all the Motives Right applies the latest insights from organizational psychology, organization sience and business model literature (amongst others) to help managers better understand their own motivations to become more sustainable and show ways to effectively realize these ambitions. This book includes concrete tools for managers, such as a distance map, issue priority schemes, partnership portfolio strategies, identification of tipping points and the like.

Groene leugens – Duurzaamheid als verkooptruc

Auteur(s): Kathrin Hartmann
Publicatie: september 2018
Prijs: € 19,99
Taal: Nederlands

Consumenten kopen steeds vaker biologisch en hebben weet van hun te grote ecologische voetafdruk. Bedrijven doen allerlei milieuvriendelijke beloftes zoals duurzame productie of eerlijke handel. Maar zijn deze beloftes ook betrouwbaar? Nou nee. Bedrijven maken zich schuldig aan “greenwashing’. Ze “doen groen’, maar ondertussen gaan ze door met hun destructieve wijze van produceren. Zo is er het bedrog van bp waarmee het zijn aandeel in de grootste olieramp ter wereld in de Golf van Mexico wil verbergen. Of George Clooney, die ons wil laten geloven dat de cupjes van Nespresso duurzaam gemaakt worden. En wat te denken van de vernietiging van de regenwouden voor de productie van veevoer en palmolie? Zelfs biologische palmolie blijkt een groene leugen! En de consument? Die wil deze “groene leugens’ maar wat graag geloven. We willen groener leven, maar zonder onze consumptie aan te passen.
Met haar plezierige manier van vertellen weet Kathrin Hartmann haar lezers
moeiteloos te overtuigen van haar gelijk.

Trust Inc. – How Business Wins Respect in a Social Media Age

Auteur(s): Matthew Yeomans
Publicatie: augustus 2018
Prijs: € 32,99
Taal: Engels

We are entering the age of sustainability – a business era where every company, big and small, must adapt its way of doing business to meet the realities of climate change, a finite supply of natural resources, evolving attitudes about inequality, increasing digitisation and automation. At the same time companies must meet the demands of consumers as they adjust to this rapidly changing way of life. Supercharging this change in consumer behaviour is social media – a communications revolution that is democratising and disrupting society in ways never seen before.

In this book, Matthew Yeomans explains why embracing sustainability is key to helping companies articulate their sense of purpose (and their reason to exist) in a world where social media is eroding trust in all institutions. The book shows how social media has made sustainability a mainstream concern for all society, how it compelled companies to be more authentic and accountable in their actions and how it will continue to shape how companies communicate the importance of sustainability to all of society.

This book is a powerful guide for both communication and marketing professionals in business, especially Fortune 500, FTSE 250 companies and agencies, on how to use social media to communicate with their audiences and stakeholders in an authentic way. It is also a guide/text book for the growing field of sustainability communication in higher education.

Circulariteit: op weg naar 2050?

Auteur(s): Peter Luscuere
Publicatie: juli 2018
Prijs: gratis download
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Dit boek is geschreven naar aanleiding van de ministeriële publicatie ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie’ uit september 2016, waarin de ambitieuze doelstelling wordt uitgesproken dat Nederland zich voor 2050 moet ontwikkelen naar een volledig circulaire economie.

Juist in deze periode waren wij, Peter Luscuere als trekker van het transitiepad Circular Economy binnen de Roadmap Next Economy voor de Metropool Regio Rotterdam Den Haag en Henk Willem van Dorp (DGA Van Dorp en Voorzitter TVVL) bezig met exact deze vraagstukken: hoe onze economie om te vormen van een lineaire naar een circulaire economie en dat in het tijdskader van 2016-2050. Op de vraag ‘of en zoja hoe’ een dergelijke ingrijpende transitie mogelijk is, was het antwoord van Henk Willem: “Laten we er een boek over schrijven”.

Een eerste hoofdstuk is geschreven, deels gebaseerd op het visiedocument ‘Beyond Sustainability’, dat als visie door TVVL gedeeld wordt. Dit hoofstuk is bedoeld ter inspiratie van de medeauteurs en om een aantal uitdagingen die in deze transitie besloten liggen helder te definiëren. Vervolgens werd collega’s en bekenden op het gebied van duurzaamheid gevraagd een bijdrage van drie à vier pagina’s te leveren binnen een periode van twee maanden, een vraag waar nagenoeg iedereen onmiddellijk ‘ja’ op zei. De vraag aan hen was: “Is een dergelijke transitie überhaupt mogelijk, of beschrijf waar we tegenaan lopen indien we dit pad volgen, beschreven vanuit jouw eigen perspectief/kennisdomein”. Het boek waar uiteindelijk 33 auteurs aan meewerkten, geeft in 28 hoofdstukken een breed scala aan inzichten, doorkijkjes, beperkingen en opportunities. Het zwaartepunt ligt op technisch gebied qua onderzoek en toepassingsgerichtheid, maar ook juridische, maatschappelijke en sociale aspecten komen aan de orde.

Gratis te downloaden