Op zoek naar de oorsprong van de mens en onze rol op deze aarde

Auteur(s): Allerd Stikker
Publicatie: april 2018
Prijs: € 60,--
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

In het boek ‘Op zoek naar de oorsprong van de mens en onze rol op deze aarde‘ bundelt Allerd 50 jaar gesproken en geschreven woord over zijn zoektocht naar onze kosmische oorsprong miljard jaren geleden tot onze aardse bestemming in deze eeuw.

Het boekwerk met meer dan 100 artikelen, voordrachten en interviews en geeft een goed beeld van Allerd zijn zoektocht.

Allerd’s publicaties zijn gecategoriseerd naar artikel, interview, voordracht, column, boek en vreemde eend. Elke publicatie heeft een of meerdere thema’s die met iconen boven de titels staan aangegeven.

Allerd’s zoektocht

“De zoektocht waar de teksten in dit boek uit zijn ontstaan, begon in de eerste jaren van mijn studie scheikundige technologie in Delft. Ik las toen Human Destiny van Pierre le Comte du Nouy. Deze Franse bioloog beschreef het evolutieproces zo boeiend en bevlogen dat dit magistrale, kosmologische beeld mij voorgoed raakte. Maar het duurde tot 1963 dat deze ervaring weer opleefde toen ik Le Phénomène Humain van Pierre Teilhard de Chardin las. Vanaf dat moment heeft mijn fascinatie voor onze kosmische oorsprong en onze rol op aarde mij niet meer losgelaten.

Toen ik in 1968 voor het eerst een artikel publiceerde – dat was in het tijdschrift BRES – begon mijn zoektocht pas echt. Dat artikel is daarom het eerste artikel dat u in dit boek kunt vinden. Tijdens mijn vele reizen en de toen nog heel lang durende vliegtochten, las ik altijd van en over Teilhard de Chardin. Hij overtuigde mij van de dynamische heelheid van de schepping, de co-creatieve rol van de mens daarin en diens zelfreflecterend bewustzijn dat de ontdekking van het evolutieproces mogelijk maakt. Verder studerende en denkende, verscheen in 1986 mijn eerste boek Tao, Teilhard en Westers Denken waardoor mijn missie voor de volgende jaren helder werd: het uitdragen van de stelling dat ecologie en economie bij een goed beleid van overheid en bedrijfsleven hand in hand gaan. Daar werd toen nog anders over gedacht.

Deze missie bracht mij tot projecten met betrekking tot de milieuproblematiek op Taiwan, oplossingen voor de waterproblemen in de wereld, environmental performance indicators voor het bedrijfsleven, vijf documentaires, de genderproblematiek, de rol van religies bij natuurbehoud met name in China en nog veel meer. Maar ook tot het bekendheid geven aan het gedachtengoed van Teilhard en het Taoïsme, twee kosmologisch georiënteerde levensbeschouwingen die sterk gericht zijn op de onverbrekelijke samenhang tussen de kosmos, de aarde en de mens.

Deze aspecten lopen als een rode draad door de geschreven en gesproken teksten in dit boek. Aan mijzelf biedt het boek de mogelijkheid om uitspraken uit het verleden erop na te slaan. Ik hoop dat voor anderen niet alleen de feiten en mijn ontdekkingen maar ook de zoektocht zelf een inspiratiebron zullen zijn.”

Lef en moed – voor een klimaat van hoop en aanpakken

Auteur(s): Frits Verhoef
Publicatie: april 2018
Prijs: € 19,95
Taal: Nederlands

Frits Verhoef deelt zijn zorgen over de razendsnelle opwarming van de aarde. En over onze collectieve verslaving aan olie en gas. Er gebeurt veel op het gebied van energietransitie, maar het gaat niet snel genoeg. “We waren te druk met het bewaken van ons eigen geluk.“ Die laatste zin komt uit een van de liedjes van De Dijk. Door het boek heen vind je veel songteksten van De Dijk, liedjes die een inspiratiebron waren bij het schrijven van dit boek.

Lef en moed maakt wakker, maar geeft bovenal hoop dat we de ontwikkelingen met vereende krachten toch tot een goed einde kunnen brengen. Verhoef vertelt je dit allemaal alsof je tegenover hem aan de keukentafel zit, met een goede fles wijn op tafel, terwijl de muziek van De Dijk klinkt, pakkend en passend bij dit verhaal. Verhoef komt ook met originele voorbeelden om onze energieverslaving te illustreren, want had je zelf al eens uitgerekend hoeveel uur Arjen Robben moet voetballen om evenveel energie te verbruiken als een reiziger er doorheen jaagt op een vlucht naar Ibiza? (Het antwoord is overigens: 140.000 wedstrijden.)

Na zijn studie Technische Natuurkunde (Delft) werkte Verhoef (1971) in de telecommunicatie en het bankwezen. Tot hij de moedige stap nam om in zonne-energie te stappen. Met zijn bedrijf Energieker was hij één van de eersten die zonnepanelen via het internet aanbood. Vele zonnepanelen later besloot hij zich toe te leggen op de volgende uitdaging: verwarmen zonder gas. Daarnaast is Verhoef oprichter geweest van een van de eerste energiecoöperaties: de Zonvogel. Ook is hij – als een van de initiatiefnemers – ambassadeur van Follow This, de groep van aandeelhouders die Shell duurzamer wil maken.

Tijd voor de Betekeniseconomie

Auteur(s): Kaj Morel
Publicatie: april 2018
Prijs: € 22,95
Taal: Nederlands

Oneindige economische groei als oplossing voor alles? Individuele hebzucht als belangrijkste menselijke drijfveer? Bedrijven die ten koste van alles winst moeten maken?

Verbaas jij je ook over de vanzelfsprekendheid waarmee we bepaalde ideeën over onze economie blijven aannemen als de beste ideeën om onze samenleving op te baseren?

Dit boek maakt duidelijk hoe het zover gekomen is en vertelt je een ander verhaal over onze economie. De tien uitgangspunten van de betekeniseconomie bieden inspiratie en houvast aan iedereen die werk wil maken van een economie die past bij de huidige tijd en die vertrouwen geeft voor de toekomst.

Kaj Morel (1971) is sociaal psycholoog, gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft en voormalig lector identiteitsmarketing bij hogeschool Saxion. Sinds 2007 zet hij zich in voor de ontwikkeling van betekenisvol ondernemerschap en betekeniseconomie in Nederland, eerst vanuit de Betekenisfabriek en nu vanuit de Zaak van Betekenis. Hij is mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Betekeniseconomie in Twente. In 2010 verscheen zijn boek ‘Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan’, in 2012 gevolgd door zijn essay ‘Marketing in het tijdperk van de Betekeniseconomie’.

De Blauwe Revolutie. Verduurzaam je organisatie in vier stappen

Auteur(s): Siemen Cox
Publicatie: april 2018
Prijs: € 24,95
Taal: Nederlands

De doelstellingen van Parijs, Sustainable Development Goals, MVO en prestatieladders. De ondernemer ziet door de bomen het bos niet meer.

Wat moet je doen om je bedrijf te veranderen aan de noodzaak duurzaamheid en circulariteit een plek te geven in jouw organisatie? Hoe word je een organisatie die een bijdrage levert aan een duurzamere samenleving? Hoe communiceer je effectief je duurzame ambities? Hoe wordt je koploper op het gebied van duurzaamheid?

In De Blauwe Revolutie laat Siemen Cox zien dat elke ondernemer in vier simpele stappen zijn organisatie aantoonbaar kan verduurzamen. Daarnaast deelt hij de belangrijkste lessen die hij heeft geleerd bij het opzetten van drie duurzame bedrijven. Deze lessen zijn makkelijk te vertalen naar een praktische aanpak voor een duurzame koers.

Het is een must read voor alle ondernemers met duurzame ambities.

De kwetsbare welvaart van Nederland, 1850-2050

Auteur(s): Harry Lintsen, Frank Veraart, Jan Pieter Smits, John Grin
Publicatie: maart 2018
Prijs: € 39,99
Taal: Nederlands

Klimaatverandering, economische crisis, uitputting van grondstoffen, werkloosheid, verlies aan biodiversiteit… Dit zijn de keerzijden van het huidige, welvarende Nederland. Maar dergelijke problemen zijn zeker niet uniek voor onze moderne tijd. Ook in het verleden worstelden de Nederlanders met de vraagstukken van welvaart, welzijn en duurzaamheid. Denk aan de armoede, de bedreiging van de volksgezondheid, de woningnood, de strijd tegen het water. Bovendien waren er in elke generatie groepen die zich zorgen maakten over de verandering van het landschap en de verontreiniging van bodem, lucht en water.
De kwetsbare welvaart van Nederland vertelt het fascinerende verhaal van de manieren waarop de samenleving in de afgelopen tweehonderd jaar de problemen rond welvaart en duurzaamheid wist op te lossen. En hoe men zich soms door de gekozen oplossingen geconfronteerd zag met weer nieuwe problemen.
Nederland staat ook vandaag de dag voor de uitdaging om zijn hulpbronnen voor de komende generaties in stand te houden. We hebben grote ambities: een overschakeling op hernieuwbare energiebronnen en het hergebruik van alle materialen en producten. Kunnen we met het oog op een duurzame toekomst leren van de geschiedenis?

Harry Lintsen (1949) is emeritus hoogleraar techniekgeschiedenis aan de Technische Universiteit Eindhoven. Frank Veraart (1970) is techniekhistoricus aan de Technische Universiteit Eindhoven. Jan-Pieter Smits (1966) is hoogleraar duurzaamheid aan de Technische Universiteit Eindhoven en senior statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). John Grin (1961) is hoogleraar systeeminnovaties aan de Universiteit van Amsterdam.

Barriers and Best Practices for the Circular Economy

Auteur(s): SMO Promovendi
Publicatie: maart 2018
Prijs: free
Taal: Engels

The current linear economic system (take – make – dispose) is not sustainable as it has irreversible harmful impacts on the environment and the wealth of our societies.
A transition from a linear to a circular economic system is necessary, but becomes more and more complex, which makes cooperation between academia, business and government more important than ever. Even though a lot of valuable scientific research and professional expertise on circular economy is available, this knowledge often does not find its way to the relevant stakeholders, leaving many opportunities to accelerate the transition to circular economy untaken.

As SMO Promovendi, a multidisciplinary group of young researchers, we aim to close this knowledge loop by making research accessible and actionable for stakeholders with shared ambitions for the circular economy. We believe that a large-scale shift to the circular economy is the only viable solution to meet the social, environmental and economic challenges we are facing today.40+ in-depth interviews with financial parties, businesses, NGOs and consumer representatives were conducted to identify the main challenges and opportunities for the transition into a circular economy.Combining these insights with our multidisciplinary scientific background to provide an overview of the top 5 challenges & opportunities across the three domains Business, Finance and Consumers.

Download for free

Issuedenken – Echte bazen maken impact

Auteur(s): Mayke van Keep en Sybrig van Keep
Publicatie: februari 2018
Prijs: € 22,50
Taal: Nederlands

Voor alle organisaties die hun reputatie willen verstevigen, innovaties willen stimuleren en hun maatschappelijke zichtbaarheid en sympathie willen vergroten.

Issues zijn onderwerpen die beroeren, verbinden en om actie vragen. Van plofkip tot plasticsoep, van TTIP tot de Zwarte Piet-discussie; iedere geëngageerde burger heeft er wel een mening over. Veel organisaties zien maatschappelijke issues als iets om te negeren of om uit noodzaak op te reageren. Maar de ogen sluiten voor wat er in de maatschappij leeft, is zo ongeveer de snelste route richting reputatieschade. Issues kunnen beter als kans worden gezien om organisaties maatschappelijk te positioneren. Met een goed uitgevoerd issuebeleid kunnen de juiste strategische afwegingen worden gemaakt, waardoor organisaties zichzelf sterker kunnen positioneren en beter voorbereiden op de toekomst.

Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony’s Chocolonely

Auteur(s): Jeroen Siebelink
Publicatie: februari 2018
Prijs: € 19,99
Taal: Nederlands

Als drie journalisten iets willen doen aan de hartverscheurende situatie van twee miljoen kindslaven op Afrikaanse cacaoplantages, komen ze er al snel achter dat een aanklacht tegen machtige westerse chocoladeproducenten weinig zin heeft. Ze besluiten zichzelf aan te klagen, als gewetenloze chocoladeconsumenten. Wanneer de rechter hen vrijspreekt, weten ze dat het tijd is voor een onorthodoxe aanpak: ze gaan zélf slaafvrije chocolade maken. In 2005 ligt de eerste reep van Tony’s Chocolonely in de schappen. Terwijl de chocoladerebellen naarstig proberen om hun reep honderd procent slaafvrij te krijgen, koopt een ondernemer het merk en maakt er een internationaal verkoopsucces van. Op weergaloze wijze groeit het journalistieke project uit tot een hippe, sociale onderneming die zich ten doel stelt consumenten bewust te maken van wat ze eten. Zo klein als ze zijn, proberen de Tony’s de complete keten te veranderen, van boon tot reep, in de hoop dat op een goede dag de grote producenten hun voorbeeld gaan volgen.
Dit is het verslag van een ongekend ondernemingsproject: over het vasthouden aan idealen, ook al is de werkelijkheid nog zo weerbarstig. Een waargebeurd verhaal dat smelt op de tong en leest als een spannend jongensboek.

Luxe gebonden editie, inclusief reep!

The Trillion Dollar Shift – Achieving the Sustainable Development Goals: Business for Good is Good Business.

Auteur(s): Marga Hoek
Publicatie: januari 2018
Prijs: €42,95
Taal: Engels

Over the past 30 years, the world has seen great social improvements. Technology has been developing at an enormous pace and is helping to solve our most pressing social and environmental challenges. Yet, despite this success, our current model of development is still deeply problematic. Natural disasters triggered by climate change have doubled since the 1980s, violence and armed conflict now cost more than 13 percent of GDP, social inequality and youth unemployment is worsening around the world, and climate change threatens the global population with tremendous environmental as well as social problems.

Using the United Nations Sustainable Development Goals as a framework, this book sets out how business and capital now have a real opportunity to help resolve these problems. Businesses are often accused of greenwash’ or bluewash’. With clear and plentiful examples and cases of how businesses are making a difference, profiles of the SDG pioneers, and the relevant facts and figures to support the cases, this highly readable book is a must-read for businesses (large and small) that wish to genuinely support the delivery of the SDGs.

The Paris Climate Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs) drive change and offer a narrative and an opportunity to all to speak in one language on sustainability. They provide us with a clear set of targets for 2030. Through following the SDGs, opportunities abound for business and capital to unlock markets which offer endless potential for profit while at the same time working towards the Sustainable Development Goals. This book illustrates for business how to make the much-needed Trillion Dollar Shift.

The book can be downloaded for free here but a hard copy is a must have!

 

Company Citizen – Good for Business, Planet, Nation and Community

Auteur(s): Tom Levitt
Publicatie: januari 2018
Prijs: € 29,54
Taal: Engels

Business doing good is doing good business; this book learns from the era where governments ruled the world, pre-globalisation, and where business looked after itself, where issues like climate change, resource depletion and even poverty and hunger were not thought to be the responsibility of business.

The Company Citizen concludes that not only are these key issues for business today but that the world will not be able to manage these issues without the active participation – even leadership – of business. Aware of the shortcomings of both government and civil society the author argues that environmental sustainability, economic and social inclusion and the better management of resources are all key issues for business and that it makes good business sense to manage them better. This book examines the case for the company citizen on a global, national and community level working alongside other. Never has the conscientious company citizen, as envisaged by 19th century Quaker philanthropists, been more needed; and never has that business case, one that justifies a long-term commitment to practical corporate behaviour for good, been more clear.
Drawing attention both to the businesses that are taking the lead and those who are holding us back, the author concludes that only by involving business can we tackle the great issues of the day – and survive, as communities, nation and planet.