De kracht van maatschappelijk verbonden leiderschap. Organisaties succesvol besturen in tijden van transitie

Auteur(s): Marion Kremer
Publicatie: juni 2024
Prijs: € 34,99
Taal: Nederlands

De problemen in onze samenleving zijn groot en er zijn fundamentele transities nodig om die crises op te lossen. Steeds meer mensen verliezen het vertrouwen in traditionele instituties en zien het bedrijfsleven als potentiële katalysator voor positieve verandering. Daarmee staan directies voor de cruciale taak vorm te geven aan vooruitgang. Dat doet een beroep op het morele kompas van bestuurders. Het devies: veranderingen omarmen en organisaties wendbaar en veerkrachtig maken. Maar hoe?

De kracht van maatschappelijk verbonden leiderschap geeft antwoord op die vraag en benadrukt dat niet langer alleen financiële resultaten toekomstig succes bepalen. In toenemende mate verwachten mensen ook dat organisaties betekenisvol zijn en waarde leveren aan vooruitgang voor iedereen. Het boek helpt bestuurders hun organisatie intrinsiek en duurzaam te verbinden, te bouwen aan vertrouwen en hun organisatie wendbaar en veerkrachtig te maken. En laat directies fundamenteel anders denken, kijken en handelen. Dat vereist visie en lef, maar leidt tot vertrouwen, versnelling en duurzaam succes voor organisaties én de samenleving als geheel. Kortom, organisaties en hun leiders zijn aan zet; de tijd om te handelen is nu.