Duurzaamheidsrapportage en Informatie. De eisen van de ESG-wetgeving aan data en IT

Auteur(s): Lineke Sneller
Publicatie: november 2023
Prijs: € 24,95
Taal: Nederlands

Pionier-bedrijven zijn al tientallen jaren met duurzaam ondernemen bezig, en in de afgelopen jaren groeit het besef ook bij beleidsmakers en wetgevers dat het klimaat aandacht behoeft. Dit heeft geleid tot Europese wetgeving die ondernemingen vraagt te rapporteren over hun doelstellingen en prestaties op environmental, social en governance gebied: de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive, of CSRD.

In Nederland moeten zo’n drieduizend bedrijven in 2025 aan de CSRD gaan voldoen. Zij moeten meer en andere informatie gaan opnemen in hun jaarverslag. In dit boek wordt beknopt beschreven om welke informatie het gaat, hoe deze verzameld kan worden en welke informatie systemen daarbij een rol kunnen spelen. Om de wetgeving te verduidelijken bestaat het boek voor een groot deel uit voorbeelden van bestaande bedrijven. Het boek helpt managers, bestuurders en commissarissen bij het bepalen van hun uitgangspunten en aanpak voor het voldoen aan de eisen van de duurzaamheidswetgeving volgens de CSRD.