Hanzehogeschool zoekt circulaire oplossingen fast fashion

Tijdens de week van de circulaire economie (7 t/m 12 februari) presenteert de Hanzehogeschool haar nieuwste innovatiewerkplaats Circulair Textiel. Studenten, docenten, onderzoekers en werkveld gaan hier werken aan duurzame productie, ontwerp, consumptie en hergebruik van textiel, waaronder kleding. Ook wil deze innovatiewerkplaats een eigen proeffabriek realiseren die helemaal wordt geleid door studenten: the Dream Factory. […] ... lees meer

Dashboard brengt duurzaamheid grondstoffen snel in beeld

Hoe mooi zou het zijn als je met één muisklik kunt achterhalen of een product of ingrediënt op maatschappelijk verantwoorde wijze is geproduceerd? Op dit moment is dat nog toekomstmuziek, maar landbouweconoom Petra Berkhout (WECR) werkt met een groep onderzoekers hard aan een dashboard waarmee dat mogelijk wordt. Port of Amsterdam wil het dashboard gebruiken […] ... lees meer

Aeres en Floriade Expo 2022 werken samen in kennisprogramma over duurzame ontwikkeling

Invloed op de wereld van morgen. Het is de aanleiding voor Aeres om tijdens Floriade Expo 2022 een kennisprogramma te presenteren dat jongeren zo vroeg mogelijk in aanraking laat komen met vraagstukken over duurzame ontwikkeling. Daarom bekrachtigen Rien Komen, vice-voorzitter College van Bestuur Aeres en Bauke Houtsma, directeur Aeres VMBO en Aeres MBO Almere samen […] ... lees meer

Oproep van de impactgeneratie: ‘’Prinses Amalia, kies voor een studie met impact!’’

Generatiegenoten van prinses Amalia vragen haar te kiezen voor een studie met impact. In een open brief nodigen Anne Ritsma (25), Bob Hoftijzer (21), Chris van Bendegem (27) en Eva Zijlmans (26) de prinses, die op dit moment haar studiekeuze maakt, uit voor een inspiratiebezoek om kennis te maken met de nieuwe economie: duurzaam, inclusief, […] ... lees meer

Doe mee aan SDG Barometer survey

Drie internationale business schools hebben de handen ineen geslagen voor een grootschalig onderzoek naar hoe bedrijven, de overheid, het onderwijs en NGO’s de Sustainable Development Goals (SDG’s) integreren in hun strategie. Het doel is te inventariseren welke stappen Nederlandse organisaties zetten om de SDGs te behalen en welke barrières ze daarbij ervaren. Deze ‘SDG Barometer’ […] ... lees meer

Campus TU Delft in 2030 CO2-neutraal

In 2030 wil TU Delft volledig duurzaam opereren. Alle activiteiten op en vanaf de campus zijn dan CO2-neutraal, circulair, klimaatadaptief en dragen bij aan de kwaliteit van leven voor haar gebruikers en voor de natuur. Samen met alle medewerkers, studenten en partners van de universiteit maakt duurzaamheidscoördinator Andy van den Dobbelsteen zich sterk om deze […] ... lees meer

Duurzaamheidslabels kunnen effect hebben, maar verbetering is nodig

Duurzaamheidslabels en -classificeringen kunnen een positief effect hebben op de acceptatie van consumenten en verhogen het bewustzijn, maar werken duurzaam gedrag nog niet in de hand. Het effect kan mogelijk vergroot worden door labels en labelsystemen te combineren, ze te koppelen aan andere gedragsmechanismen en de nadruk te leggen op andere aanwezige voordelen, zoals gezondheid. […] ... lees meer

WUR start met Material Flow Management: vernieuwende benadering van materiaalstromen en grondstoffengebruik

Eind 2021 heeft Wageningen University & Research (WUR) een contract voor Material Flow Management ondertekend. Hiermee start WUR met een vernieuwende en hopelijk trendsettende benadering van materiaalstromen en grondstoffengebruik samen met de gekozen partners. Wat is Material Flow Management? WUR werkt aan een circulaire bedrijfsvoering zoals uiteengezet in de strategievisie op Circulaire Economie 2019-2030. De organisatie […] ... lees meer

Ruud Koornstra benoemd tot Honorary Fellow aan de UvA-faculteit FNWI

Ondernemer in duurzaamheid Ruud Koornstra is per 1 februari benoemd als Honorary Fellow aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit Amsterdam. Hij gaat bijdragen aan onderzoek, onderwijs en valorisatie in relatie tot de energietransitie. Met de titel ‘Honorary Fellow’ erkent de faculteit FNWI personen die in de praktijk uitblinken op […] ... lees meer

Brightlands Materials Centre leidt onderzoek naar volledig recyclebare verpakkingen soepen en sauzen

In Geleen legt een consortium van bedrijven en kennisinstellingen zich toe op de ontwikkeling van volledig circulaire steriliseerbare stazakken voor soepen en sauzen. Recyclen van deze verpakkingen is nog niet mogelijk door de vele eigenschappen waaraan deze verpakkingen voor ‘natte’ voedseltoepassingen moeten voldoen.  Brightlands Materials Center Brightlands Materials Center brengt deelnemers uit de hele waardeketen […] ... lees meer

Kennisinstituut helpt wereldproblemen oplossen met data-analyse

De Amsterdam Business School van de UvA en analytics en technologiebedrijf ORTEC hebben in samenwerking met Professor Bertsimas van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) het Analytics for a Better World Institute (ABW) opgericht. Het instituut gaat samen met NGO’s, overheden en non-profitorganisaties wereldwijde problemen als klimaatverandering, honger, armoede, ontbossing en het uitsterven van flora […] ... lees meer

Staat van Landbouw en Voedsel: Trends in agrosector stabiel

Wageningen University & Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het rapport ‘Staat van Landbouw en Voedsel’ opgesteld. Doel van het onderzoek is om een breed overzicht te geven van de Nederlandse agrosector. De onderzoekers geven op basis van data- en literatuuronderzoek informatie […] ... lees meer