Inspiratierapport Circulaire Economie laat impact zien op mbo-beroepen

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) brengt periodiek trendrapporten uit over de verschillende sectoren. Dit jaar bracht SBB naast diverse trendrapporten ook een sector overstijgend inspiratierapport uit over circulaire economie. Het rapport biedt inzichten in de transitie naar een circulaire economie en welke impact deze transitie zal hebben binnen de beroepen waar in het mbo voor wordt opgeleid. […] ... lees meer

MVO Nederland en Copernicus Instituut werken samen aan transitie naar nieuwe, circulaire economie

MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie, en het Copernicus Instituut of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht gaan een samenwerking aan om de transitie naar de nieuwe, circulaire economie te versnellen. Dit betekent dat het instituut praktijkkennis uit het duurzame-bedrijvennetwerk van MVO Nederland kan gebruiken bij de ontwikkeling van kennis over […] ... lees meer

Hightech glastuinbouw belangrijke oplossing voor verduurzaming voedselsysteem

Hightech kassen zijn een deel van de oplossing voor de huidige wereldwijde voedselproblematiek. Zo kunnen groenten worden verbouwd met fors minder land (75+% minder dan bij andere teeltmethoden). Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) in opdracht van Grodan naar duurzame voedselvoorziening in de kas. Het onderzoek bekijkt teeltsystemen door de lens […] ... lees meer

Nieuwe dataset helpt milieu-impact van windmolens op zee beter te begrijpen

Offshore-windmolenparken leveren schone en groene energie. Helaas leren wetenschappers steeds meer over de schadelijke impact die ze kunnen hebben op het leven in de zee. Om die impact beter in beeld te kunnen brengen, en toekomstige windmolenparken zo gunstig mogelijk de positioneren, maakte milieuwetenschapper Yali Si en haar collega’s een gratis beschikbare dataset met daarin […] ... lees meer

Climate change widespread, rapid, and intensifying – IPCC

Scientists are observing changes in the Earth’s climate in every region and across the whole climate system, according to the latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report, released today. Many of the changes observed in the climate are unprecedented in thousands, if not hundreds of thousands of years, and some of the changes already […] ... lees meer

Landbouwreststromen kunnen de toekomst van mode veranderen, volgens een nieuw rapport

Rijststro, bananenstengels en ander landbouwafval is binnenkort mogelijk terug te vinden op de catwalk. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de landbouw in Zuid- en Zuidoost-Azië genoeg bruikbare landbouwreststromen oplevert voor het op schaal produceren van natuurlijke vezels. “Spinning Future Threads” heet het onderzoek dat het Institute for Sustainable Communities (ISC), het World Resources Institute (WRI) […] ... lees meer

Nieuwe generatie biobased polyesters voor duurzame producten

Ter introductie van biobased polyesters in de sector voor high-performance toepassingen, zoals automotive en elektronica, ontwikkelt Wageningen Food & Biobased Research een nieuwe generatie biobased polymeren op basis van het molecuul isoidide. Biobased producten veroveren nu al geleidelijk hun aandeel in alledaagse producten zoals verpakkingen, en nu willen we ook polymeren ontwikkelen voor de high-performance […] ... lees meer

Breath in Leadership Journey richt zich op grote maatschappelijke en zakelijke uitdagingen

Grote impactvolle veranderingen als politieke machtsverschuivingen, klimaatverandering, Covid-19 en razendsnelle technologische ontwikkelingen stellen mensen, bedrijven en instituties voor grote uitdagingen, kansen en dilemma’s. Met de Breath in Leadership Journey introduceert Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met Conscious Learning Tribe, een innovatieve, holistische kijk op leiderschap. De Journey verbindt leiderschapsvaardigheden met op de natuur gebaseerde (af)leermogelijkheden […] ... lees meer

NWO subsidie van 2 miljoen voor onderzoek SDG’s van Robert Lensink (RUG)

Professor Robert Lensink van Rijksuniversiteit Groningen (RUG)  heeft een NWO subsidie ontvangen van 2 miljoen euro voor zijn onderzoeksproject “Improving food and nutrition security by enhancing women’s empowerment”. Dit project levert nieuwe inzichten op in verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s), die opgezet zijn door de Verenigde Naties. Lensinks onderzoek richt zich op Bangladesh en Ethiopië. […] ... lees meer

FReSMe-project zet methanol uit hoogovengassen in als scheepsbrandstof

Het vijf jaar durende project ‘From Residual Steel Gases to Methanol’ (FReSMe) is succesvol afgerond. Het project is door een consortium van elf bedrijven, waaronder de Nederlandse bedrijven TNO, Kisuma, Array en Tata Steel, uitgevoerd. Door de integratie van verschillende technologieën, zoals CO2-opvang, elektrolyse voor waterstofproductie en geavanceerde methanolreactoren werd het mogelijk om hoogovengassen te hergebruiken. Staalproductie […] ... lees meer

Gezamenlijke taal voor integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via kpi’s

Hoe maak je duurzame prestaties op landbouwbedrijven meetbaar en hoe kun je daar op sturen? Daarvoor wordt een systeem van kritische prestatie indicatoren (kpi) ontwikkeld met verschillende partijen. Een gezamenlijke taal en kader is belangrijk om met gebieds- en keten partijen samen te werken. WUR, Louis Bolk Instituut, Universiteit Leiden en adviesbureau Boerenverstand publiceren gezamenlijk […] ... lees meer