Duurzaamheid karig bedeeld in de medische opleidingen

Zorgprofessionals van de toekomst worden er nog weinig op voorbereid, maar de intentie voor implementatie van duurzaam zorgonderwijs is groot. LUMC-onderzoekers Evelyn Brakema, Eva Visser en Lea Wiggers presenteren op 1 maart 2022 samen met expertgroep GREENER, in opdracht van het Programma Duurzame Zorg van VWS, een rapport over de aandacht voor duurzaamheid in universitaire opleidingen in […] ... lees meer

Henk Kievit benoemd tot hoogleraar Entrepreneurship en Ecosystems

Henk Kievit is per 1 maart 2022 benoemd tot hoogleraar Entrepreneurship en Ecosystems aan Nyenrode Business Universiteit. Binnen zijn leerstoel verricht Kievit vanuit meerdere invalshoeken onderzoek naar ondernemend gedrag als noodzakelijke voorwaarde voor (regionale) samenwerking binnen ecosystemen. Hij onderzoekt hoe door deze ondernemendheid in samenwerking meervoudige waardencreatie (welvaart én welzijn in de samenleving) kan worden […] ... lees meer

Acht visies op het circulaire huishouden van de toekomst

We zitten midden in een transitie naar een meer circulaire samenleving. Er zijn veranderingen gaande, maar wat zal de impact zijn op ons dagelijks leven? En gaat deze overgang snel genoeg? Wetenschappers van Wageningen & University (WUR) vertellen over hun onderzoek in 2 engelstalige documentaires waarbij ze kijken naar het verleden en tegelijkertijd hun visie […] ... lees meer

‘Minder welvarende burgers dikwijls de dupe van duurzame initiatieven’

Bij de ontwikkeling van duurzame projecten moet veel eerder gekeken worden naar de effecten voor burgers die minder welvarend zijn en niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Dat stelt Marja Spierenburg, hoogleraar Antropologie van duurzame ontwikkeling en bestaansmiddelen aan de Universiteit Leiden. Oratie op 25 februari. In haar oratie noemt Spierenburg enkele wrange voorbeelden van […] ... lees meer

Industrieel hergebruiken CO2 leidt tot onvoldoende uitstootvermindering

De meeste vormen van het industrieel hergebruiken van CO2 leiden tot onvoldoende vermindering van de uitstoot om aan het Parijs-akkoord te kunnen voldoen. Veel vormen die wel goed genoeg zijn voor een halvering van de totale uitstoot in 2030 zijn dan nog niet marktklaar, concluderen milieuwetenschappers van de Radboud Universiteit. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in […] ... lees meer

ArcelorMittal en UGent verlengen samenwerking in zoektocht naar ‘staal van de toekomst’

Op 8 februari werd het raamakkoord tussen de UGent en ArcelorMittal Belgium verlengd voor 5 jaar. Beide partijen beogen hiermee hun langetermijnsamenwerking te bestendigen met focus op het uitwisselen van kennis, opleiding, onderzoek en ontwikkeling. Beide partners zijn wetenschappelijke en technologische sterkhouders in Vlaanderen en ver daarbuiten en willen met deze verlenging blijvend een rol […] ... lees meer

HAS student Thijs Brooijmans met essay over strokenteelt winnaar van 1e Adri den Dekker Prijs

Thijs Brooijmans (21), bachelor student aan de HAS Hogeschool in Den Bosch is de eerste winnaar geworden van de Adri den Dekker Prijs die vorig jaar in het leven werd geroepen door groentefabrikant HAK in nauwe samenwerking met de HAS Hogeschool in Den Bosch en Venlo. De student, derde generatie van een familie van akkerbouwers […] ... lees meer

Ondersteunend materiaal Circulaire Businessmodellen beschikbaar

Circulaire economie legt de focus op ons grondstoffengebruik en het optimaal benutten van producten en grondstoffen in gesloten kringlopen. Circulaire economie levert een aanzienlijke bijdrage aan de klimaatopgave, het terugdringen van milieuvervuiling en biodiversiteitsverlies en aan het vergroten van de leveringszekerheid. Maar de circulaire economie biedt ook nieuwe verdienkansen. Om anders te kunnen produceren en […] ... lees meer

Oproep RIVM: betrek wetenschap meer bij oplossen plasticsprobleem

Industrie en beleidsmakers profiteren onvoldoende van de beschikbare wetenschappelijke kennis om slimmer om te gaan met plastics. Als zij wetenschappers meer zouden betrekken dan kan wetenschappelijke kennis een grotere bijdrage leveren om plastics veilig én duurzaam te gebruiken. Dat blijkt uit een RIVM-studie naar de rol van wetenschappelijke kennis bij het oplossen van het plasticsprobleem. […] ... lees meer

Nancy Kamp-Roelands benoemd bij Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands is per 13 februari benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Kamp-Roelands is hoogleraar niet-financiële informatie, integrated reporting en assurance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (UG). Zij is een pionier in het ontwikkelen van richtlijnen voor milieu- en duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving, […] ... lees meer

Samenwerking WUR en SNV voor meer impact op duurzame ontwikkelingsdoelen

Wageningen University & Research en SNV Netherlands Development Organisation tekenen vandaag een ‘Memorandum of Understanding’ ter versterking van toekomstige samenwerking. Met deze stap willen beide organisaties een grotere impact creëren op de UN Sustainable Development Goals – de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda gericht op de bestrijding van armoede en bescherming van de planeet. SNV en WUR […] ... lees meer