Pensioenfondsen worstelen met integriteitbeleid

‘Je zou verwachten dat pensioenfondsen integriteit hoog op de agenda hebben staan, zeker omdat het een wettelijke verplichting is en reputatieschade als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt’. Nederlandse pensioenfondsen worstelen met de invulling van hun integriteitbeleid. Sinds de wettelijke verplichting bestaat om integriteitrisico’s te analyseren en een integriteitbeleid vast te stellen en uit te voeren hebben veel pensioenfondsen moeite met het vormgeven van dit beleid. Dit komt met name omdat de wet geen invulling geeft aan de inhoud van het integriteitbeleid. Nederlandse pensioenfondsen worden echter steeds vaker aangesproken op het beleid dat zij op het gebied van integriteit voeren. ... lees meer

Polymeerindustrie start Cradle to Cradle netwerk

DPI Value Centre en SenterNovem starten een nieuw kennisnetwerk. Het Cradle to Cradle polymeren netwerk is bedoeld voor (MKB-)bedrijven uit de polymerensector, die het Cradle to Cradle concept in de praktijk willen brengen. Het nieuwe netwerk biedt bedrijven een combinatie van theoretische en praktische kennis over hoe Cradle to Cradle in de praktijk kan worden toegepast. ... lees meer

Nieuwe gids geeft praktisch overzicht van mensenrechten en bedrijven tools

Aim for human rights presenteert de Guide to Corporate Human Rights Impact Assessment Tools. Centraal hierin staan de methodieken die (multinationale) bedrijven en managers helpen bij het ontwikkelen van een bedrijfsvoering waarin de mensenrechten worden gerespecteerd. Ondernemers kunnen deze gids gebruiken om hun organisatie mensenrechten proof te maken. ... lees meer

1e onderzoek naar Cultural Creatives in Vlaanderen

Cultural Creatives kiezen vaak, maar niet consequent voor duurzame voeding. Voor biologische producten is de prijs soms een drempel, voor fairtrade ontbreekt soms een duidelijk label. Cultural Creatives willen ook meer duurzame producten aangeboden krijgen op meer plaatsen. Dit zijn de voornaamste conclusies uit het eerste onderzoek naar de Cultural Creatives in Vlaanderen. Dit onderzoek kadert in het project Onderzoek Duurzame Ontwikkeling van de Katholieke Hogeschool Leuven. ... lees meer