NVTG organiseert seminar MVO in de zorg

Op donderdag 17 en vrijdag 18 april 2008 organiseert de NVTG haar jaarlijkse tweedaagse congres. Het thema van het congres is: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector” “Waarom zou ik ?? Maatschappleijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is door de politiek hoog op de agenda geplaatst en vraagt, ook in de zorgsector, om nadere invulling. Ondernemen in de zorgsector is al enkele jaren op congressen een vaker besproken onderwerp, het NVTG Congres waardeert deze discussie echter op tot het ‘maatschappleijk verantwoorde’ niveau, waarbij het samenspel van mens, milieu en markt centraal komt te staan. ... lees meer

Klimaatverandering centraal op 9de Seminar Duurzaamheids-verslaglegging in Nederland

Op 23 oktober jl. organiseerde DHV, SNS Asset Management en VBDO voor de 9e keer het seminar “Duurzaamheidsverslaggeving in Nederland”. Het seminar werd bezocht door maar liefst 60 vertegenwoordigers van ondernemingen en NGO’s. De organisatoren kijken terug op een wederom succesvol evenement. Klimaatverandering was het centrale thema tijdens deze editie van het seminar. ... lees meer

Seminar Eastern Neighbours, MVO in Oost-Europa

Op 19 oktober 2006 vindt in Babel te Utrecht het seminar Eastern Neighbours, MVO in Oost-Europa plaats. Gedurende dit seminar behandelen diverse interessante sprekers op kritische en praktijkgerichte wijze de problematiek rond succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen in Oost-Europa. Het seminar is een samenwerking van MVO Nederland en Bep to the Bone. ... lees meer

Seminar voor MKB over het voordeel van een toegankelijke website

Het economische belang van webtoegankelijkheid is lang niet bij heel ondernemend Nederland bekend. Daarom organiseert stichting Bartiméus Accessibility op 21 september 2005, in samenwerking met stichting Waarmerk drempelvrij.nl en de SNS Bank, een informatiebijeenkomst over kwaliteit en toegankelijkheid van Internet voor het Midden- en Kleinbedrijf. ... lees meer

Seminar duurzaamheidsverslaggeving: veel belangstelling in handreikingen GRI en Raad voor de Jaarverslaggeving

Op 7 oktober werd door adviesbureau DHV, SNS Asset Management en VBDO voor de 5de keer het seminar “Duurzaamheidsverslaggeving/GRI in Nederland” georganiseerd. Vanwege het lustrum werd het dit keer in congresgebouw Antropia te Driebergen op een “duurzame” wijze gevierd. Ruim 125 geïnteresseerden van overwegend grotere ondernemingen waren aanwezig. ... lees meer

Veel belangstelling voor duurzaamheidsverslaggeving op seminar

Op 22 oktober vond voor de 4de keer in successie het seminar over duurzaamheidsverslaggeving/Global Reporting Initiative (GRI) in Nederland plaats. Dit seminar wordt jaarlijks georganiseerd door adviesbureau DHV, SNS Asset Management en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Het seminar, gehouden in het hoofdkantoor van SNS Reaal Groep in Utrecht, trok dit keer nog meer belangstelling dan ooit te voren. Zo’n 150 vertegenwoordigers van grotere bedrijven , NGO’s en enkele overheden namen deel aan het seminar. Naast de actuele ontwikkelingen rond het GRI en de Raad voor de Jaarverslaggeving stonden dit keer de stakeholders centraal. ... lees meer

Seminar duurzaamheidsverslaggeving: “Frontrunners trekken andere bedrijven mee”

Op 4 oktober werd voor de derde keer in successie een seminar georganiseerd over duurzaamheidsverslaggeving door adviesburo DHV, SNS Asset Management en de VBDO. Dit keer stonden niet de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) centraal maar de praktijk van duurzaamheidsverslaggeving. Het publiek (circa 100 aanwezigen) bestond dan ook overwegend uit betrokkenen van (grotere) ondernemingen zoals managers communicatie, investor relations, milieu e.d. ... lees meer