Op het FME symposium Circulaire Maakindustrie riep voorzitter Theo Henrar het toekomstig kabinet op om minimaal 100 miljoen extra te investeren in de circulaire economie. Dit kan 7,2 miljoen ton CO2 reduceren. Dat is maar liefst de helft van de opgave van de industrie! Tijdens het symposium werd ook de nieuwe Wegwijzer Circulaire Cases gelanceerd, met 50 nieuwe voorbeelden van circulariteit in de maakindustrie.

Paspoort

In Nederland is circulariteit helaas nog geen ‘core business’. De deelnemende partijen, waaronder ook de Metaalunie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), willen daarom een doorbraak creëren door Brussel de juiste wetten en regels op te laten stellen. Daarnaast is een zogenoemd ‘digitaal product paspoort’ een belangrijk instrument, vonden de panelleden. “Digitalisering en circulariteit zijn aan elkaar verbonden en veel bedrijven moeten nog grote digitale stappen te zetten”. Ook klanten kunnen impact maken door eisen te stellen aan de toeleverende keten.

Reduce, reuse en recycle

Een succesvolle energietransitie kan niet zonder de overgang naar een circulaire economie. Op dit moment is onze economie nog grotendeels lineair. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk is het heel simpel. We delven en verwerken van grondstoffen nog steeds tot producten die we na gebruik weggooien. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Nog makkelijker: in een circulaire economie wordt het grondstofgebruik verminderd (reduce) en het hergebruik van producten en onderdelen vermeerderd (reuse). Denk aan het delen van auto’s. Daarnaast hergebruiken we grondstoffen waar het kan (recycle).

Het omzetten van producten naar diensten, zoals we nu allemaal een Spotify abonnement hebben in plaats van CD’s te beluisteren, valt ook onder een circulaire economie.

Kritisch

“De maatschappij zal in de toekomst steeds kritischer zijn op de maatschappelijke impact van producten en diensten van bedrijven. Bedrijven met circulaire producten waarover goed is nagedacht, kunnen een voorsprong nemen op anderen”, zei Henrar tijdens het symposuim. Hij deed dan ook een oproep aan Focco Vijselaar, directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, om, naast een financiële injectie van 100 miljoen, het accent bij duurzaam inkopen niet op de procedures vooraf te leggen, maar in plaats daarvan te controleren of diensten en producten écht duurzaam zijn. Vijselaar heeft de noodzaak van circulariteit goed op het netvlies: “We moeten de noodzaak van een circulaire economie koppelen aan onze klimaatopgaven”.

Wegwijzer Circulaire Maakindustrie

Tijdens het symposium werd ook de nieuwe Wegwijzer Circulaire Cases gelanceerd, met 50 nieuwe voorbeelden van circulariteit in de maakindustrie. Met deze Wegwijzer kun je snel en makkelijk zoeken binnen ervaringen van andere bedrijven en kijken welke circulaire kansen en oplossingen jou aanspreken. Je kunt in de wegwijzer zoeken naar cases op basis van redenen waarom je aan circulariteit kan doen (ambitie) of manieren waarop je aan circulariteit kan doen (strategie). Ook kun je zoeken in jouw eigen sector of gewoon alle cases doorbladeren. De Wegwijzer bevat bij de lancering bijna 20 cases, dit wordt op korte termijn uitgebreid naar 50.

De Wegwijzer Circulaire Maakindustrie staat vol met voorbeelden van bedrijven in de maakindustrie die al kleine of grote stappen hebben genomen richting circulariteit. Deze voorbeelden, verzameld door studenten van de Haagse Hogeschool, dienen ter inspiratie voor ondernemers die meer willen weten over circulariteit. Met deze wegwijzer laten we zien dat er veel verschillende manieren zijn om circulair te ondernemen en willen we je informeren en enthousiasmeren over de verschillende mogelijkheden. In de database kan je zoeken op basis van enkele criteria, of gewoon alle cases doorbladeren.

De digitale toolkit is ontwikkeld door TNO en de Haagse Hogeschool binnen het Circulaire Economie Smart Industry (CESI) project  in Zuid-Holland. Met deze toolkit wordt de kennis vanuit het CESI-project op een laagdrempelige manier vertaald naar ondernemers in de maakindustrie. We verwachten zo meer bedrijven uit de maakindustrie op een laagdrempelige manier te betrekken bij de transitie naar een circulaire economie.