Campina verdubbelt samen met boeren het kruidenrijk grasland op tweehonderd boerderijen in Nederland. Daarmee groeit het oppervlak in 2024 van 600 naar 1200 hectare. Het inzaaien van verschillende kruiden en grassen zorgt voor meer biodiversiteit en voor een bodem die beter bestand is tegen droogte. Door zich in te zetten voor de verbetering van biodiversiteit op en rondom boerderijen en daarmee voor natuurbehoud, wil Campina bijdragen aan een betere morgen voor volgende generaties. De kruiden en grassen zijn in het najaar van 2023 ingezaaid en zullen in het voorjaar van 2024 tot bloei komen. Campina wil boeren ook daarna blijven ondersteunen om het oppervlak kruidenrijk grasland te vergroten.

Verrijkt bodemleven

Biodiversiteit gaat over de variatie van levensvormen in de natuur: alle planten, dieren, micro-organismen – en de interacties daartussen. Al deze soorten werken samen in een ecosysteem en zorgen zo voor evenwicht in de natuur. Meerdere plant- en diersoorten hebben het moeilijk in Nederland. Als één soort verdwijnt, kan dit ook invloed hebben op andere planten en dieren – en op ons voedsel, voldoende water en schone lucht. Door meer diversiteit aan kruiden en grassen ontstaat er een rijker bodemleven waar insecten op af komen, die vervolgens weer dieren zoals vogels aantrekken. Ook verbetert het rijkere bodemleven de bodemgezondheid, waardoor het grasland beter om kan gaan met extremere weersomstandigheden, zoals neerslag en aanhoudende droogte.

Verdubbeling

De boeren van zuivelcoöperatie FrieslandCampina hebben samen ongeveer 16% van de Nederlandse landbouwgrond in beheer. Tweehonderd van deze boeren – die samen zorgen voor de melk waarmee Campina producten worden gemaakt – hebben in het najaar van 2023 kruiden en grassen ingezaaid die, als alles tot bloei komt, voor een verdubbeling van het kruidenrijk grasland zorgen.

Suzanne Veger, Sustainability & Brand manager bij Campina: “Kruidenrijk grasland is goed voor biodiversiteit, en voor boeren vertaalt dat zich niet alleen in een veerkrachtige bodem, maar ook in een concrete bijdrage aan een duurzame toekomst. Door te investeren in biodiversiteit vervult de boer een essentiële rol in het beschermen van onze ecosystemen en het voeden van de wereld op een milieuvriendelijke manier. Campina ondersteunt hen hier graag bij. Dat doen we met financiering en educatie, zodat we samen een positieve impact kunnen maken voor een betere morgen.”

Maatwerk

Inzaaien is maatwerk. Zaadleveranciers hebben samen met de boeren gekeken welke planten, kruiden en bloemen geschikt zijn om in te zaaien op de grond rondom hun boerderij. De zaadmengsels zijn gekozen op basis van specifieke wensen van de boeren, bijvoorbeeld of het goed past in de voersamenstelling van de koeien en of het goed tegen droogte kan.

Noortje Krol, mede-eigenaar van melkveebedrijf De Waaistap: “Als boer begrijp ik de waarde van biodiversiteit. Die is niet alleen belangrijk voor het behoud van onze ecosystemen, ook voor de kwaliteit van ons land. Bovendien is het een mooie toevoeging aan het landschap. Wat is er immers mooier dan weiden vol kruiden en bloemen? Biodiversiteit is geen overbodige luxe; het is een absolute vereiste voor een duurzame toekomst.”

Duurzaamheidsinspanningen

Het verdubbelen van kruidenrijk grasland onder de tweehonderd boeren draagt bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. FrieslandCampina meet constant hoe het daarmee staat, onder andere met de Biodiversiteitsmonitor die in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en Rabobank is ontwikkeld. Deze monitor meet wat de invloed is van een melkveebedrijf op de biodiversiteit. Naar aanleiding van de uitkomst kunnen vervolgens gerichte maatregelen genomen worden. Voor het resultaat dat boeren boeken op het gebied van duurzaamheid ontvangen ze van FrieslandCampina een financiële beloning via bijvoorbeeld het Foqus planet- of het On the Way to PlanetProof-programma.