Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie

Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie. De winning is plaatselijk en de opbrengst hangt niet af van variaties in zon en wind. Er zijn nu ongeveer 20 projecten actief en naar verwachting groeit geothermie de komende decennia flink. Een mogelijke dreiging is het optreden van voelbare aardbevingen. Voor een veilige opschaling en behoud […] ... lees meer

Superuitstoters van methaan wekelijks onthuld met combinatie van satellieten en machine-learning

Het Nederlandse ruimte-instrument TROPOMI levert dagelijks een mondiale kaart van methaanconcentraties. Dat is belangrijk, omdat methaan voor een kwart bijdraagt aan de klimaatopwarming. Een aantal individuele bronnen lekt grote hoeveelheden methaan en vormt daarmee het laaghangend fruit in de strijd tegen klimaatverandering. Onderzoekers van SRON zijn er nu in geslaagd om die methaanpluimen met behulp […] ... lees meer

Klimaatdoel 2030 voor het eerst in zicht; snelle en ambitieuze uitwerking plannen cruciaal

Met de plannen in de Voorjaarsnota Klimaat zet het inmiddels demissionaire kabinet een belangrijke stap vooruit op weg naar realisatie van het wettelijke doel van 55 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030, vergeleken met 1990. Nederlandse en Europese plannen die concreet genoeg zijn voor een effectschatting zorgen voor 5 procentpunt extra emissiereductie ten opzichte van de […] ... lees meer

Miljoenensubsidie voor onderzoek naar duurzame chirurgie

Operatiekamers in ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de milieubelasting vanuit de zorg. Op initiatief van het Maastricht UMC+ gaat een groep van tien ziekenhuizen en klinieken onderzoeken hoe deze belasting te verminderen. Zij gaan aan de hand van een veelvoorkomende operatie – de galblaasverwijdering – analyseren en onderzoeken hoe het duurzamer kan. […] ... lees meer

Wereldwijde lancering van de publicatie ‘Chemical Recycling in circular perspective’

Op maandag 21 augustus, tijdens de Chemistry NL Summit in Den Haag (Nederland) en tegen de achtergrond van de IUPAC conferentie, werd de publicatie ‘Chemical Recycling in Circulair Perspectief’ internationaal gelanceerd. De brochure werd overhandigd aan Mark Schmets, teamleider Chemie, Circulariteit en Internationaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Jacqueline Vaessen, voorzitter […] ... lees meer

Zuid-Hollandse bedrijven werken samen aan het volledig circulair verwerken van windparken

De komende vijf jaar bereiken zo’n vierhonderd windturbines op Nederlands bodem het einde van hun levensduur. Ze worden dan afgebroken, maar er is wereldwijd weinig kennis over duurzame demontage, recycling en hergebruik van onderdelen. In het consortium DecomCockpit werken vier Zuid-Hollandse bedrijven samen aan volledig circulaire verwerking van on- en offshore windturbines. InnovationQuarter bracht de […] ... lees meer

Nieuwe samenwerking Stichting OPEN en TNO Vector moet cruciale data en technologie opleveren voor circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie wordt met de dag urgenter. De overheid heeft een ambitie gesteld om meer en meer grondstoffen te gaan hergebruiken. Tegelijkertijd is het nog niet goed mogelijk om op een effectieve manier kritieke materialen uit je mobiel, tv of tandenborstel te halen wanneer deze aan het eind van hun levensduur […] ... lees meer

312 miljoen euro subsidie voor SolarNL, de nieuwe Nederlandse zonne-energie maakindustrie

Het kabinet investeert 312 miljoen euro in een nationaal programma voor grootschalige productie van zonnecellen en zonnepanelen in Nederland. Van deze 312 miljoen is 135 miljoen direct toegekend en 177 miljoen voorwaardelijk; daarnaast wordt ook een lening van 100 miljoen ter beschikking gesteld. Dat is op vrijdag 30 juni 2023 bekend gemaakt door Rianne Letschert, […] ... lees meer

Van #plasticvrij naar toekomstbestendige plastics

De toenemende vraag naar plastics in hoogwaardige toepassingen zoals levensmiddelenverpakkingen, auto-onderdelen of synthetisch textiel vereist een structurele verandering over de gehele keten. In de whitepaper ‘From #plasticfree to future-proof plastics | How to use plastics in a circular economy’ hebben onderzoekers van TNO en het Duitse instituut Fraunhofer UMSICHT vier strategische benaderingen uitgewerkt die inzicht moeten geven […] ... lees meer

Kabinet erkent sectorinzet op verduurzaming en innovatie

In een brief aan de Tweede Kamer reageerde minister Adriaansens van EZK deze week op de ingediende plannen van de ChristenUnie (CU) om de pakketmarkt te reguleren. De CU stelde eerder extra maatregelen voor die in de sector zouden moeten leiden tot het verminderen van de milieu-impact en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Thuiswinkel.org is blij om te constateren […] ... lees meer

Creatieve bureaus lanceren verdrag tegen fossiele reclame

Een snel groeiende groep creatieve bureaus lanceert vandaag een verdrag met de belofte geen fossiele industrie en fossiel personenvervoer meer te promoten. Het Verdrag Verantwoord Verleiden: Fossiel? No Deal! is al door 21 bureaus ondertekend. Met het verdrag wil de creatieve industrie – in afwachting van een wet die fossiele reclame verbiedt – zelf verantwoordelijkheid nemen. Zelf […] ... lees meer

TNO en zeven chemische multinationals starten R&D-hub voor afvalverwerking

Zeven bedrijven die lid zijn van het LCET-initiatief (Low-Carbon Emitting Technologies) van het World Economic Forum hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met het gerenommeerde Nederlandse innovatieorganisatie TNO ter ondersteuning van de LCET Research & Development Hub. Bij de deelnemers behoren BASF, Covestro, Dow, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical, SABIC en Solvay. Betere recycling van plastic en lagere CO2-voetafdruk […] ... lees meer