FTSE4Good to launch in July

Companies to be included in the new UK and European tradable FTSE4Good index series will be named by FTSE on Tuesday July 10. On the same day Close Fund Management will also launch the FTSE4Good UK Fund , the first of “The Official Funds for the FTSE4Good indices”. The FTSE4Good indices will go live on Tuesday July 31. Early indications of the index design were released today, following the FTSE4Good Advisory Committee’s confirmation of selection criteria and exclusions. ... lees meer

A principled bottom line

(Published in The Financial Times of 26 june 2001) Investors are behind an upsurge in auditing for ethics, says Alison Maitland The UK-based chip designer ARM Holdings thinks it is doing pretty well by its shareholders, staff, customers and local community. Why then does it feel the need to submit to an independent audit? Primarily because of mounting pressure from institutional investors, says Jonathan Brooks, chief financial officer of ARM, which joined the FTSE 100 index in 1999 and has been trading for only a decade. ... lees meer

Maslow in zaken

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 27 juni 2001 door Ron Cijs) Voor de voedingsmiddelenindustrie blíjft de theorie van Maslow actueel. In het kort: naarmate de welvaart in onze maatschappij toeneemt, stellen we andere prioriteiten in ons leven. Eten is meer dan brandstof, bij werken gaat het om meer dan alleen geld verdienen en we leven niet alleen meer om onze soort te behouden. Onze levensverwachting is hoog. Vrouwen en mannen worden ouder dan ooit en die tijd willen we zo goed en plezierig mogelijk besteden. ... lees meer

Een slecht imago kost handenvol geld

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 27 juni 2001) Consument kijkt kritisch naar bedrijven die hun maatschappelijk gedrag te duidelijk uitbaten De Sociaal-Economische Raad (SER) legt in zijn advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de regering veel nadruk op reputatiemanagement. Omdat bedrijven gevoelig zijn voor wat de consument en maatschappelijke groeperingen van hen vinden, zullen ze zich beter gedragen op milieu en ethisch gebied. Toch is een bedrijf dat zich in naam of met geld verbindt aan een goede zaak, niet per definitie een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Want wie garandeert dat het bedrijf dat de plaatselijke fanfare sponsort, zich ook houdt aan de milieuwetgeving? ... lees meer

Supermarkten vaak onbekend met herkomst vlees

Supermarkten en slagerijen weten nauwelijks iets van de herkomst van het vlees dat zij verkopen. Daardoor kunnen zij consumenten geen informatie geven om verantwoorde keuzes te maken. Dit concludeert de Consumentenbond uit eigen onderzoek, waarvan de resultaten op 27 juni zijn overhandigd aan minister Brinkhorst. ... lees meer

Transparency: ‘mondiale corruptiecrisis’

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 28 juni 2001). De mate van corruptie is wereldwijd hoger dan ooit. Dit concludeert Transparency International, de toonaangevende anticorruptieorganisatie, die gisteren de jaarlijkse ranglijst van corrupte landen publiek heeft gemaakt. ‘Er komt geen eind aan het misbruik van macht door degenen in publieke dienst’, zegt Peter Eigen, voorzitter van Transparency International dat in Berlijn is gevestigd. ‘Er is een wereldwijde corruptiecrisis’, aldus Eigen. ... lees meer

Zet bedrijfsethiek op de winst- en verliesrekening

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 18 juni 2001) Thomas Donaldson gaat in op het hoe en waarom van de groei van programma’s voor bedrijfsethiek en onderzoekt of ze al dan niet succes hebben Thomas Donaldson bezet de Mark O. Winkelman-leerstoel aan de Wharton School van de University of Pennsylvania. In de jaren vijftig was het met programma’s voor bedrijfsethiek net als met kolibries. Je zag ze zelden en als je er een zag leek die te kwetsbaar om te overleven. Intussen hebben deze curiosa hun bestendigheid bewezen: ze bloeien en trekken gestaag van hun historische habitat in Europa en de VS naar Azië, Afrika en Latijns Amerika. De meeste van de vijfhonderd grootste Amerikaanse ondernemingen gaan nu prat op een ethische code, en onder een bredere verzameling Amerikaanse bedrijven is het percentage opgelopen tot 80. Uit een recent onderzoek onder ondernemingen die opgenomen zijn in de FTSE 350 en niet-beursgenoteerde bedrijven van vergelijkbare omvang, uitgevoerd door de London Business School en Accenture, bleek dat 78 procent van de respondenten een gedragscode had, vergeleken met 57 procent drie jaar geleden. ... lees meer

Global environmental and social reporting survey launched

csr network, the international corporate social responsibility specialist, is launching its 2001 Benchmark Survey on “The State of Global Environmental and Social Reporting” in early July. As these issues climb higher up the corporate reputation agenda, the document has been in great demand amongst senior marketing and communication directors. In essence, the survey provides unique insights into the environmental and social reporting practices of the 100 largest firms (G100) in Fortune magazine’s Global 500. ... lees meer

LIW: Voetbalimporteurs schenden OESO Richtlijnen voor multinationals

Nederlandse, Duitse en Engelse bedrijven die voetballen uit India importeren schenden de nieuwe OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. De Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft daarover een klacht ingediend bij het Nationaal Contact Punt (NCP) dat verantwoordelijk is voor de Richtlijnen in Nederland. Het is de eerste klacht waarmee het onlangs herziene NCP wordt geconfronteerd. Regering, werkgevers en vakbonden zien de OESO Richtlijnen als het belangrijkste instrument om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland te bevorderen. Het interdepartementale NCP is ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. ... lees meer