De VNCI herkent zich niet in het beeld dat de media hebben geschetst naar aanleiding van de promotie van Marieke Kluin op 11 november 2014 op het onderwerp ‘Optic Compliance – Enforcement and Compliance in the Dutch Chemical Industry’.

Recent onderzoek van TNO uit 2012 laat zien dat chemiebedrijven een goede performance op het gebied van veiligheidscultuur hebben. Ook de Staat van Veiligheid die voor de zomer van 2014 naar de Tweede Kamer is gestuurd, liet zien dat BRZO-bedrijven goede vorderingen hebben gemaakt met naleving van de veiligheid. Hoewel er nog ruimte is voor verbetering is duidelijk geworden dat er geen situatie tussen zit zoals in het verleden bij Odfjell.

Ongevalscijfers geven aan dat de chemische industrie een van de veiligste industrietakken is. De industrie werkt continue aan verbetering van haar veiligheids- en milieu prestaties. De sector omarmt daarom alle aanbevelingen die helpen deze naar een nog hoger niveau te brengen. Ook die van Kluin. Als het proefschrift aanknopingspunten biedt  om actie te ondernemen met haar leden, gaat de VNCI daar zeker actief mee aan de slag.

Over het onderzoek

Het onderzoek van Marieke Kluin beslaat een periode van 10 jaar waarbij 15 BRZO-bedrijven zijn onderzocht en loopt van 1999 tot 2011. Dit betekent dat de ontwikkelingen vanaf 2011 niet meegenomen zijn. Door het feit dat voor een langjarige periode is gekozen zal het proefschrift zowel voor toezichthouders als voor het bedrijfsleven nuttig zijn om beter inzicht te krijgen in de complexiteit van handhaving en naleving.

Het proefschrift is te downloaden op de website van de TU Delft